Reinhart Ceulemans

Emeritus hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Expertise

  • Studies, analyse en advies i.v.m. hernieuwbare (bio-)energiebronnen. Ik heb ervaring met de aanleg, het onderhoud, het beheer en de oogst van korte-omloophakhoutaanplantingen met snelgroeiende bomen (in het bijzonder populier). Conversie van houtige biomassa voor de productie van hernieuwbare elektriciteit en/of groene warmte. Vooral de biologische en productie-aspecten van korte-omloophoutaanplantingen vallen binnen mijn expertisedomein.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.