Remco Sleiderink

Hoogleraar Middelnederlandse letterkunde / voorzitter Departement Letterkunde

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN)

Expertise

  • Remco Sleiderink (°1968) is hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. In zijn onderzoek richt hij zich vaak op de ontstaanscontext van Middelnederlandse literatuur, met bijzondere aandacht voor het hertogdom Brabant en de dynamiek tussen hof en stad. Ook houdt hij zich intensief bezig met materiële filologie: een geïntegreerde studie van tekst en handschriftelijke overlevering. Andere belangrijke constanten in zijn onderzoek zijn literaire analyse, intertekstualiteit en meertaligheid.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.