Wisselende waardering

Bron
Helden in harnas : gedrukte ridderverhalen uit de vijftiende en zestiende eeuw / de Bruijn, Elisabeth [edit.]; et al. [edit.]-p. 77-95
Auteur(s)

Van de schepping van Adam tot de kruisdood van Jezus : een wijdverspreide chronologie in vijf Middelnederlandse kwatrijnen

Bron
Het Berghse kroniekenhandschrift : ontstaan, inhoud en functie van een laatmiddeleeuws geschiedenisboek / van Anrooij, Wim [edit.]; et al. [edit.]-p. 277-288
Auteur(s)

Een nieuw fragment van handschrift A van de Roman der Lorreinen (Michigan State University, Criminology Collection, XX KJC7690.A48 1687)

Bron
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde - ISSN 0040-7550-137:2 (2021) p. 102-121
Auteur(s)