Stijn Derammelaere

Docent Mechatronica

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Constrained Systems Lab (CoSys-Lab)

Expertise

  • Aangezien de regelalgoritmen de actuatoren rechtstreeks aansturen, hebben de regelaars een aanzienlijke invloed op de vereisten op het gebied van productiviteit, energieverbruik, kwaliteit en robuustheid. Om de prestaties van de controle te optimaliseren ten opzichte van deze eisen, focust het onderzoek van professor Derammelaere op vier essentiële onderwerpen. In de eerste plaats gaat zijn aandacht uit naar het regelalgoritme en de belangrijkere regelarchitectuur. Ten tweede garandeert onderzoek naar de optimale selectie, optimale plaatsing van sensoren en implementatie van feedbackschatting een kostenefficiënte controle. Bovendien minimaliseert trajectoptimalisatie, naast optimalisaties van de besturing, het energieverbruik en het nodige aandrijfvermogen. Ten slotte leveren al deze onderwerpen; controlearchitectuur, feedbackoptimalisatie en schattings- en padplanning de beste resultaten op als er een betrouwbaar dynamisch systeemmodel beschikbaar is.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.