Milieugeschiedenis is altijd sociale geschiedenis. Ik doe onderzoek naar crisismomenten in de relatie tussen mens en natuur en wil weten waarom sommige mensen kwetsbaar waren en andere niet. Stormvloeden en overstromingsrampen, pandemieën en hongersnoden staan daarbij centraal. vanuit AIPRIL - Antwerp Interdisciplinary Platform for Research into Inequality - coördineer ik EPIBEL - Ongelijkheid en Epidemie in België van de Pest tot COVID-19 (www.epibel.be) en Food from Somewhere, een onderzoeksproject naar stadslandbouw en alternatieve voedseltoegang in de late middeleeuwen.