Veronique Verhoeven

Zelfstandig academisch personeel

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)

Expertise

  • onderzoek naar triage: hoe kan de optimale medische zorg (op het beste moment, op de beste plaats) worden georganiseerd voor alle mogelijke gezondheidszorggebruikers? ontwikkelen van tools die mensen, die buiten de kantooruren op zoek zijn naar medische zorg, helpen bij het vinden van de meest geschikte hulpverlener

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.