Walter Daelemans

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Expertise

  • Ontwikkeling van systemen voor taalverwerking / Computermodellen taalverwerking en taalverwerving / Textanalyse / Computerstylometrie / Corpusverwerving, -annotatie en -exploitatie

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (FWO/IWT). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.