Functionaliteit

Brocade Library Services biedt bibliotheken, documentatiecentra en archiefinstellingen een complete set van toepassingen waarmee ze:

  • bibliografische, archief-en documentaire databanken kunnen creëren, onderhouden en publiceren;
  • alle back-office taken in een bibliotheek (catalogiseren, authority controle en thesaurusbeheer, eindgebruikersbeheer, leen, bestellingen, abonnementenbeheer, electronic resource management, interbibliothecair leenverkeer) en een archief (ISAAR authorities, achivarische aanwinsten, ISAD beschrijvingen, beschrijvingen van objecten zoals manuscripten, foto's, brieven, ...) kunnen automatiseren;
  • online diensten aan de eindgebruikers kunnen aanbieden (online publiekscatalogus, sms-diensten, gepersonaliseerde omgeving, documentaanvragen, attenderingen, verlengen van leenperiode, ...).

De netwerk topologie van de toepassing staat bibliotheken toe samen te werken, informatie te delen, catalogi te delen, maar toch elk de eigen identiteit en onafhankelijkheid te behouden als het gaat om typische lokale functies zoals aanwinsten en leen.