Brocade Library Services biedt bibliotheken, documentatiecentra en archiefinstellingen een complete set van toepassingen waarmee ze:

  • bibliografische, archief-en documentaire databanken kunnen creëren, onderhouden en publiceren;
  • alle back-office taken in een bibliotheek (catalogiseren, authority controle en thesaurusbeheer, eindgebruikersbeheer, leen, bestellingen, abonnementenbeheer, electronic resource management, interbibliothecair leenverkeer) en een archief (ISAAR authorities, achivarische aanwinsten, ISAD beschrijvingen, beschrijvingen van objecten zoals manuscripten, foto's, brieven, ...) kunnen automatiseren;
  • online diensten aan de eindgebruikers kunnen aanbieden (online publiekscatalogus, sms-diensten, gepersonaliseerde omgeving, documentaanvragen, attenderingen, verlengen van leenperiode, ...).

De netwerk topologie van de toepassing staat bibliotheken toe samen te werken, informatie te delen, catalogi te delen, maar toch elk de eigen identiteit en onafhankelijkheid te behouden als het gaat om typische lokale functies zoals aanwinsten en leen.

Web-gebaseerd

Brocade Library Services is een volledig web-gebaseerde toepassing, beschikbaar overal, op elk moment (waar een internetverbinding beschikbaar is) met behulp van standaard browsers zoals Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera en Chrome. Brocade vereist geen andere bijkomende installaties op de lokale PC dan een PDF reader en een toepassing Localweb genaamd. Localweb ondersteunt de ticketprinters en enkele basistoepassingen in geval van een uitval van het netwerk .

Gezien Brocade centraal wordt gehost en beheerd, worden ook software en systeem updates automatisch uitgevoerd, zonder interactie van de lokale bibliotheekmedewerkers. Brocade Library Services maakt gebruik van een centrale software repository van waaruit bugs gemakkelijk overnacht kunnen worden hersteld op alle Brocade systemen. Nieuwe releases worden ook centraal geïnstalleerd vanaf deze repository.

Waar mogelijk zal Brocade altijd trachten te integreren met standaard componenten (vaak beschikbaar in open source), waardoor een eenvoudige integratie met andere internet gebaseerde diensten en toepassingen mogelijk blijft.

Meertalig

Brocade is ontwikkeld met een meertalige aanpak in het achterhoofd en kan beschikbaar worden gemaakt in verschillende talen met behulp van de ingebouwde vertaal tabellen.

Menugestuurd

Brocade werkt via een eenvoudig te gebruiken en gebruiksvriendelijke menustructuur en navigatie werkbalken. De pagina's worden aan de gebruiker gepresenteerd als eenvoudig en makkelijk te volgen webformulieren. De formulieren en menu-ingangen kunnen aangepast worden volgens de behoeften en voorkeuren van elke bibliotheek.