Brocade Library Services biedt een uitgebreid gamma aan toepassingen ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra en archieven. 

Catalografie

Bibliotheekmaterialen zoals (oude) boeken, tijdschriften, tijdschriftartikelen, dissertaties, audiovisueel materiaal, ... kunnen worden beschreven in de catalogus volgens internationale standaarden zoals ISBD en AACR2. Records kunnen worden geïmporteerd / geëxporteerd volgens MARC21 of MODS normen. Archiefmateriaal wordt opgenomen in de databank met behulp van de ISAD (G)-richtlijnen.

Materialen uit bijzondere collecties (handschriften, foto's, brieven, ...) kunnen worden beschreven met behulp van de objectenmodule, waarin op maat gemaakte metadata schema's kunnen voorzien worden.

Authority controle en Thesaurus beheer

Brocade Library Services gebruikt authority controle voor de input van entiteiten zoals persoonsnamen, bedrijfsnamen (instellingen, organisaties), onderwerpsclassificatie (UDC, DDC), thesaurus termen, geografische namen (steden, landen), ... . De authority controle voor archiefbeschrijvingen is gebaseerd op de ISAAR-standaard.

Leen en Eindgebruikersbeheer

Bibliotheekmaterialen kunnen worden uitgeleend aan eindgebruikers via de leenmodule. Deze module kan ook gebruikt worden voor verlengingen en teruggave van deze materialen. Bibliotheekmedewerkers kunnen Brocade gebruiken voor het versturen van rappels (per post, e-mail of SMS) en het berekenen van boetes. Elke bibliotheek kan de leenmodule zo configureren dat ze voldoet aan het lokale beleid. Brocade maakt gebruik van het SIP2 protocol om te communiceren met self-service terminals voor de leen.

Aanwinsten en Abonnementenbeheer

Met de aanwinstenmodule kunnen bibliotheken hun budgetten en leveranciers beheren, bestellingen plaatsen voor boeken en tijdschriften en de abonnementen beheren (voorspellen van de komst van de afzonderlijke volumes/nummers op basis van een publicatie- en frequetiepatroon).

Electronic Resource Management (ERM)

Steeds meer boeken en tijdschriften worden elektronisch gepubliceerd: bibliotheken bezitten steeds minder (fysieke) materialen, maar nemen licenties bij uitgevers en tijdschriftagenten om toegang te krijgen tot elektronische bronnen ten behoeve van de eindgebruikers. De ERM module helpt bibliotheken om de licentieovereenkomsten en de elektronische materialen te beheren.

Publiekscatalogus

Eindgebruikers kunnen in de catalogus (OPAC - Online Public Access Catalogue) zoeken naar zowel fysieke als elektronische materialen in het bezit van de bibliotheek. De catalogus kan worden aangeboden op verschillende manieren (eenvoudig zoeken, uitgebreid zoeken, browsen, facetten) en het is mogelijk om afzonderlijke, gespecialiseerde catalogi voor specifieke collecties zoals dissertaties, e-bronnen, audiovisueel materiaal, ...) te creëren. Brocade Library Services kan eenvoudig worden geïntegreerd met discovery tools als Aquabrowser.

Institutional repository

Brocade Library Services kan worden gebruikt om een institutional repository van wetenschappelijke publicaties (tijdschriftartikelen, hoofdstukken van boeken, boeken, reviews, proceedings) te realiseren. Het kan worden geïntegreerd met toepassingen zoals DSpace voor de publicatie van de repository op het web en voor het oogsten van gegevens gebruik makend van het OAI-PMH protocol.

Eindgebruikersdiensten

Brocade biedt een toepassing voor online diensten voor de eindgebruikers (Mijn Bibliotheek). Met behulp van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord krijgen de eindgebruikers toegang tot deze toepassing om:

  • hun boeken in leen te controleren,
  • de leenperiode te verlengen,
  • magazijnaanvragen te plaatsen,
  • publicaties uit andere bibliotheken te bestellen,
  • boeken te reserveren, 
  • een attenderingsprofiel te beheren,
  • de eigen persoonlijke gegevens aan te passen.

Digitaal platform

Bibliotheken en archieven die (een deel van hun) collectie hebben gedigitaliseerd - vooral boeken uit de handpers periode - kunnen het digitaal platform gebruiken om hun gebruikers deze materialen te laten ontdekken en erdoor te navigeren. 

Archiefbeschrijvingen

Archieven kunnen beschreven worden aan de hand van internationale standaarden zoals ISAD(G) en ISAAR(CPF). Brocade ondersteunt EAD en EAC formaten voor de uitwisseling van ISAD records en ISAAR authorities. Stukken zoals handschriften, brieven, foto's, audiovisueel materiaal, akten, registers, ... kunnen afzonderlijk beschreven worden met behulp van verschillende metadata schema's. De individuele stukken kunnen gelinkt worden aan archiefbeschrijvingen en kunnen geëxporteerd worden in Dublin Core. De module voor stukbeschrijvingen kan ook los van de archiefbeschrijvingen gebruikt worden om erfgoedcollecties te beschrijven.

Helpdesk en Infodesk

De helpdesk module stroomlijnt de communicatie tussen het Anet team en het bibliotheek management. De Infodesk stroomlijnt de communicatie tussen eindgebruikers en de bibliotheek. Beiden werken op dezelfde manier: gebruikers kunnen vragen indienen via een aanmeldingsformulier of via een e-mail. De berichten worden door Brocade ontvangen en opgeslagen in de helpdesk toepassing. Van daaruit kan de administrator van de helpdesk de berichten beheren (zelf beantwoorden of toewijzen aan een collega). Elke afzender wordt automatisch op de hoogte gehouden van de status van zijn verzoek per e-mail.