Academisch erfgoed is een ruim begrip waaronder een grote variëteit aan objecten kan worden ondergebracht.

Een volledig overzicht van de Antwerpse collecties is te vinden in de publicatie Over kristalmodellen, kraakeenheden en kwikdampgelijkrichters. Academisch erfgoed in Vlaanderen van ETWIE (2021). Deze publicatie geeft een update van de inventarisatie uit 2012-2013, die gepubliceerd werd in de brochure Balans en perspectief

Inventarisatie

De komende jaren zullen alle collecties worden geïnventariseerd en zal onderstaand overzicht worden vervolledigd.

Inventarisatie loopt

Kaarten

De Universiteit Antwerpen bezit een grote collectie geografische kaarten, die zijn gebruikt in het onderwijs bij de Faculteiten Wetenschappen (dept. biologie) en Ontwerpwetenschappen. De collectie bevat niet alleen topografische en geologische kaarten van België, maar ook van andere Europese landen, voornamelijk uit het midden van de twintigste eeuw. 


Wandplaten

In tijden dat projectie van een afbeelding nog onmogelijk was, of erg omslachtig, werd gebruik gemaakt van wandplaten om studenten en leerlingen klassikaal afbeeldingen te tonen. De wandplatencollectie van de Universiteit Antwerpen bevat vooral historische kaarten, topografische kaarten, taalkundige kaarten, klimatologische kaarten en biologische platen.

Collectie Mutsaard - Objecten uit de opleiding Conservatie en Restauratie

De Collectie Mutsaard bevat objecten uit de opleiding Conservatie en Restauratie van de Faculteit Ontwerpwetenschappen. De collectie is gedeeltelijk ontsloten via een website van de opleiding. Deze digitale presentatie bevat objecten uit de volgende richtingen: Keramiek, Schilderkunst, Papier, Steen, Muurschilderkunst, Visuele Media, Metalen, Hout (Polychromie) en Textiel (Collectie Chris Dhondt).

 

Memorabilia

In 2019 organiseerde de Universiteit Antwerpen de actie 'Het Collectief Geheugen van de Universiteit Antwerpen', met als doel het verzamelen van memorabilia van de universiteit en al haar voorgangers. Alles met een logo was welkom. Deze actie leverde meer dan 1000 voorwerpen op, die nu de basis voor de collectie memorabilia vormen. De collectie groeit nog steeds aan.


Computers

De Universiteit Antwerpen bezit twee collecties historische computers. Deze collecties zijn aangelegd door prof. Jan Diedens (Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen) en prof. Jan Naudts (Faculteit Wetenschappen). Het betreft oude modellen van IBM, Apple en Acorn. In totaal tellen deze collecties samen meer dan honderd oude computers, beeldschermen, printers, toetsenborden, muizen, handleidingen en andere toebehoren.Inventarisatie in voorbereiding

  • Audiovisuele apparatuur
  • Biologische preparaten
  • Gesteenten en mineralen
  • Hoogleraarsportretten
  • Medische apparatuur
  • Modellen
  • Wetenschappelijke instrumenten

Naast deze erfgoedcollecties van de Universiteit Antwerpen worden er ten behoeve van onderwijs en onderzoek nog andere collecties bewaard aan de universiteit. Bijvoorbeeld: 

  • Het Beursarchief van de Antwerpse, Brusselse, Gentse en Luikse beurzen, dat wordt bewaard bij het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs (SCOB).