Partners

Laboratorium voor Microbiële Procesecologie en –beheersing (PME&BIM), KU Leuven

Departement voor Microbiële en Moleculaire Systemen (M2S), Cluster for Bioengineering Technology (CBeT), Campus De Nayer

Group leader: Prof. Dr. ir. Bart Lievens, bart.lievens@kuleuven.be

Partner in LIBR, Leuven Institute for Beer Research, www.libr.be

Meer informatie: www.kuleuven.be/pme-bim

Onderzoek uitgevoerd binnen PME&BIM focust zich voornamelijk op moleculaire en gemeenschapsecologie van industriële en natuurlijke processen. Meer specifiek voert PME&BIM onderzoek naar de structuur en het functioneren van microbiële gemeenschappen in natuurlijke en industriële processen om het gedrag van nuttige en schadelijke micro-organismen hierin beter te begrijpen, en om op basis van deze kennis aan procesoptimalisatie te kunnen doen. Verworven kennis (microbiologisch, biochemisch en procestechnisch) moet kunnen leiden tot verschillende industriële toepassingen die gebruik maken van micro-organismen. De missie van PME&BIM is het vertalen en maximaal valoriseren van fundamenteel, microbieel ecologisch onderzoek in praktische, biotechnologische toepassingen. Voorbeelden van bestudeerde processen zijn productie van gefermenteerde dranken en voedingsmiddelen, geïntegreerde gewasbescherming, waterproductie en -behandeling, en productie van hoogwaardige bio-componenten zoals oppervlakte-actieve stoffen. Om haar missie te realiseren werkt de onderzoeksgroep samen met partners van de eigen campus, de KU Leuven, en andere nationale en internationale kenniscentra/universiteiten. De voornaamste expertises van de onderzoeksgroep zijn microbiële ecologie, moleculaire diagnostiek, (meta)genomics, functionele moleculaire biologie, en biostatistiek & bio-informatica. Toepassingsdomeinen van het onderzoek situeren zich in de industriële microbiologie, diagnostiek, fytopathologie, microflora management en procesoptimalisatie.

Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (IMDO), Vrije Universiteit Brussel

Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen - DBIT, Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen - WE-BIR, Vrije Universiteit Brussel - VUB

Prof. Dr. ir. Luc De Vuyst (ldvuyst@vub.ac.be - 02/629.32.45), Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy (fleroy@vub.ac.be – 02/629.36.12), Prof. Dr. Stefan Weckx (stweckx@vub.ac.be – 02/629.38.63),

Meer informatie: http://imdo.vub.ac.be

De Onderzoeksgroep IMDO is een unieke speler in Vlaanderen en daarbuiten op het vlak van onderzoek naar gefermenteerde levensmiddelen, functionele starterculturen en darmgezondheid. Onderzoek binnen deze groep behelst de kwalitatieve en kwantitatieve studie van de soortdiversiteit, populatiedynamica en meta-metabolomica van levensmiddelenecosystemen (gefermenteerde zuivelproducten, gefermenteerde worst, zuurdesem, gefermenteerde groenten en fruit, inclusief cacao en koffie, zure bieren, waterkefir) en van de microbiële fysiologie en modellering van fermentaties met levensmiddelencompatiebele micro-organismen (melkzuurbacteriën, azijnzuurbacteriën, coagulase-negatieve stafylokokken en gisten) en bacteriën van het humane colon (bifidobacteriën, lactobacillen en propionzuur/boterzuurproducerende colonbacteriën). Hierbij wordt door middel van state-of-the-art technologie nagegaan waarom bepaalde micro-organismen in bepaalde ecosystemen aanwezig zijn en hoe hun competitiviteit en functionaliteit in deze ecosystemen biochemisch en moleculair te verklaren is. Dit alles kadert in de ontwikkeling van respectievelijk nieuwe, functionele starter- of adjunctculturen (inclusief bioprotectieve culturen) voor een gecontroleerd en/of gestuurd fermentatieproces aangaande voedselveiligheid, organoleptische eigenschappen (textuur, smaak en aroma) en authenticiteit en de ondersteuning van gezondheidsclaims (pro-, pre- en synbiotica). IMDO werkt samen met verscheidene academische en industriële partners in diverse projecten, gefinancierd door onder andere VUB, FWO, Hercules-stichting, IWT, Flanders' FOOD of op bilaterale basis. IMDO is lid van Food2Know, een Centre of Excellence rond voeding en gezondheid dat meer dan 30 laboratoria groepeert aan de Associatie van de Universiteit Gent (UGent) en de VUB. IMDO is tevens stichtend lid van het Vlaams Onderzoeksconsortium voor Gefermenteerde Levensmiddelen en Dranken, een alliantieonderzoeksgroep tussen de VUB en de UGent, alsook van het Belgisch-Argentijns Onderzoeksconsortium voor Gefermenteerde Levensmiddelen en Dranken, een internationaal samenwerkingsverband tussen IMDO-VUB en het Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA, San Miguel de Tucumán, Argentinië).