In een notendop

In de case Antwerpen wordt onderzocht hoe private financiering door bedrijven die gevestigd zijn in Antwerpen natuurgebaseerde oplossingen kan faciliteren. Deze piste wordt verkend, gegeven de grote dichtheid van (grote) bedrijven in Antwerpen en de uitdagingen waar de stad Antwerpen voor staat met oog op klimaatadaptatie, met inbegrip van water- en groenstrategieën. Daarbij gaan we ervan uit dat ingrepen niet enkel op het publieke domein moeten plaatsvinden, maar dat ook op privaat domein belangrijke verwezenlijkingen mogelijk zijn.

Onderzoekers

Joeri Vandendriessche en Luc Van Limpt

Uitdaging

Hoe private financiering aantrekken in het licht van de schaalvergroting van bestaande en nieuwe NBS-initiatieven?

NBS

Blauwe en groene infrastructuur in de Stad Antwerpen zoals geambieerd in het Groenplan, Waterplan en Klimaatplan.

Instrument

Bijdragen door bedrijven in het kader van Corporate Social Responsibility (CSR) beleid

Platform op basis van distributed ledger technology, soms beter bekend onder de noemer ‘blockchain’.

Onderzoeksvraag

Welke factoren zorgen ervoor dat lokale bedrijven bereid zijn om te investeren in lokale groen-blauwe initiatieven?

Contact

Contact