In een notendop

In dit living lab wordt er onderzocht of een payment-for-ecosystemservices (PES)-systeem zou kunnen bijdragen aan het creëren van een klimaatrobuust landschap. We onderzoeken of een PES-systeem landbouwers (of andere grondeigenaren) kan motiveren om hun bedrijfsvoering aan te passen om bijkomend de ecosysteemdienst ‘waterberging’ te voorzien.

Onderzoeker

Steven De Vadder

Uitdaging

Hoe begunstigden (bedrijven, verzekeraars, recreanten,...) van de ecosysteemdienst ‘wateropslag’ koppelen aan aanbieders (boeren)?

NBS

Gebiedsgerichte maatregelen in functie van een klimaatrobuust landschap op basis van het Open Ruimteplan Interfluvium.

Instrument

De betaling voor ecosysteemdiensten koppelt begunstigden die behoren tot de lokale voedselvoorzieningsketen (supermarkten, voedselverwerkende bedrijven, andere boeren, burgers, ...) aan de aanbieders van de ecosysteemdienst (vaak boeren).

Onderzoeksvraag

Welke private actoren kunnen meebetalen voor waterbeheer op landbouwgronden?​

Contact