In een notendop

Een fonds als financieel arrangement om de uitvoering van het Stiemerproject op een geïntegreerde manier te versnellen. Hiermee wordt bijgedragen aan de transformatie van de vallei tot een aantrekkelijke groenblauwe ader; een plek van verbinding, rust, recreatie en natuur.

Onderzoeker

Tara Op de Beeck

Uitdaging

Hoe innovatieve financiering gebruiken om op een geïntegreerde manier de uitvoering van complexe projecten te versnellen?​

NBS

Transformatie van de Stiemerbeekvallei gebaseerd op een geïntegreerde ruimtelijke visie in het Masterplan

Instrument

Stiemerfonds als combinatie van ​

  • structurele cofinanciering door de betrokken (semi-)publieke partners​

  • impact-based crowd lending via burgers en bedrijven​

Onderzoeksvragen

Hoe organiseren en betalen we de realisatie van een weerbaar watersysteem?

Contact