​​In een notendop

Het living lab in Turnhout onderzoekt belastingen en retributies die gebaseerd zijn op het value capture principe om groen in de stad te kunnen financieren en de bouwshift te helpen realiseren.

Onderzoeker

Caroline Van Esbroeck

Uitdaging

Hoe inkomsten genereren voor NBS, voor plancompensatie en voor de aankoop van gronden om groene zones te helpen realiseren in een sterk verstedelijkt centrum?​​

NBS

Versterken en beschermen van groenstructuren zoals gepland in Klimaatplan van Turnhout.

Instrument

Value capture 

  • richt zich voornamelijk op het capteren van onverdiende voordelen die voortvloeien uit andere acties dan die van de grondeigenaar.

  • de resulterende inkomsten kunnen bestemd worden voor specifieke doeleinden.

Contact