Blauwe en groene infrastructuur in de Stad Antwerpen

Antwerpen kent dezelfde uitdagingen als heel wat (andere) steden wat betreft klimaatadaptatie. Problemen als het stedelijk hitte-eiland effect, langere periodes van droogte en intensere en frequentere neerslag nopen tot oplossingen. Het Waterplan, Groenplan en Klimaatplan van de Stad Antwerpen voorzien extra blauwe en groene infrastructuur als beleidslijn en oplossing voor een duurzame toekomst. De uitdaging ligt niet enkel in de voorziening van groenblauwe netwerken op het publiek domein (gebieden en gebouwen in eigendom van de stad), maar ook op private eigendommen.