Transformatie van de Stiemerbeekvallei gebaseerd op een geïntegreerde ruimtelijk visie in het Masterplan

Om de Stiemervallei te transformeren tot multifunctionele groen-blauwe ader, besloot Genk in 1995 de vallei op te waarderen. Verschillende initiatieven, processen en projecten werden opgestart en leidden al tot een aantal realisaties. In 2019 werd een geïntegreerde ruimtelijke visie goedgekeurd die richting geeft aan hoe de Stiemervallei op termijn getransformeerd kan worden. Twee sporen zijn hierbij inherent met elkaar verbonden, maar zullen een verschillende ruimtelijke uitwerking kennen. 

-          Spoor 1: Herintroductie van een multifunctionele groen-blauwe ader. In de uitwerking van dit spoor gaat het om projecten, acties en maatregelen die ruimtelijk uitgevoerd worden in de vallei van de Stiemerbeek;

-          Spoor 2: Herstel van het watersysteem. In dit spoor gaat het om maatregelen die genomen worden buiten de figuur van de vallei die ten dienste staan van een goede hydrologische en ecologische werking in de vallei. Ze vallen onder de noemer, Sustainable Urban Drainage of SUDs. Het gaat hierbij om onthardingen, groendaken, afkoppeling van daken, infiltratie- en/of buffermogelijkheden van hemelwater opdat de gemengde riolering ontlast wordt en ten volle ingezet kan worden voor het afvoeren van afvalwater.