Gebiedsgerichte maatregelen in functie van een klimaatrobuust landschap op basis van het Open Ruimteplan Interfluvium

De regio rond Kortrijk en Zwevegem is een van de minst groene gebieden van Vlaanderen. Het plangebied kampt bovendien met een aantal uitdagingen zoals erosie op de heuvelflanken, bodemuitputting, nood aan waterbeheer in kader van klimaatverandering en de aanvulling van het grondwater in functie van drinkwaterwinning. Het watersysteem moet robuuster worden ontwikkeld om droogtegevoeligheid te milderen en het risico op overstromingen te beperken. 

De uitdaging voor het gebied bestaat er in om gebiedsgericht groenblauwe maatregelen te realiseren op (private) gronden, zodat het landschap als geheel klimaat robuuster wordt. Of anders gesteld, hoe kunnen landbouwers gemotiveerd worden om groenblauwe maatregen te realiseren zodat ze mee voordeel halen uit deze geleverde ecosysteemdiensten?