Versterken en beschermen van groenstructuren zoals gepland in Klimaatplan van Turnhout

De stad Turnhout heeft in haar klimaatplan de ambitie vooropgesteld om tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuutste stad te zijn. Daarbij heeft men als ambitie om de buitenomgeving robuuster te maken tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Zo wil men wateroverlast voorkomen, de droogte bestrijden, hittestress reduceren, enz. Het klimaatplan benadrukt daarom het belang van groen en natuur in en rondom de stad. Een aantal aandachtspunten hierbij zijn:

-          het versterken van groenstructuren rond de stad

-          het versterken van groene corridors

-          het vrijwaren van ‘groene eilanden’ in de stad.