De introductie van nieuwe financieringsinstrumenten in de NBS-infrastructuur vereist parallelle wetenschappelijke doorbraken in verschillende disciplines. Ons onderzoek  ontwikkelt vijf multidisciplinaire onderzoekslijnen, wat zorgt voor een holistische en kritische benadering bij het ontwikkelen van nieuwe business cases. We ontwikkelen een inter- en transdisciplinair begrip van alternatieve financiering van natuurgebaseerde oplossingen door een nauwe interactie tussen experts, praktijkmensen en onderzoekers uit verschillende disciplines.

Economisch

Alternatieve financieringsinstrumenten vereisen ook een andere manier van omgaan met economische haalbaarheidsevaluaties. We houden expliciet rekening met de kosten en baten van elke natuurgebaseerde oplossing en de manier waarop deze van invloed zijn op de mogelijkheden voor financiering ervan. Daarnaast erkennen we expliciet de relevantie van niet-monetaire kenmerken door discrete-keuze-experimenten toe te passen om te kwantificeren welke kenmerken van de NBS en financiële instrumenten het meest cruciaal zijn voor de bereidheid tot financiering. 

Governance

Traditionele modellen van publieke financiering bevatten sterke mechanismen voor publieke verantwoording. Wanneer verantwoordelijkheden in projecten worden gedeeld tussen publieke organisaties, particuliere bedrijven en burgerinitiatieven, kunnen de verantwoordingsrelaties diffuuser worden. InnoFiNS onderzoekt hoe de verantwoording kan worden georganiseerd en hoe vertrouwen kan gegarandeerd worden tussen burgers, overheden en private spelers in deze hybride governance vormen.

Juridisch

Een stabiel juridisch kader is een vereiste om nieuwe investeerders te kunnen aantrekken. Voor de innovatieve financieringsinstrumenten is dit kader vaak onvoldoende duidelijk. InnoFiNS beoordeelt de huidige juridische context van de voorgestelde instrumenten en analyseert in hoeverre we het juridisch kader voor deze instrumenten kunnen verbeteren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van NBS-projecten. 

Sociaal

Natuurgebaseerde oplossingen worden vaak gekenmerkt door een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen. Echter, er is ook het risico dat de private financiering ervan nieuwe negatieve sociale problemen met zich meebrengt door bv. een bijdrage aan gentrificatie of ongelijke toegang tot publieke infrastrucuren. De geanticipeerde positieve en negatieve sociale impact van de verschillende financieringsinstrumenten worden binnen InnoFiNS in kaart gebracht.

Planning en ontwerp

Klassieke methoden van plannen en ontwerpen worden gekenmerkt door een sterke scheiding tussen plan maken en plan-uitvoering met een sturende rol voor de overheid. Alternatieve financieringsmethoden vereisen een meer flexibele aanpak op basis van co-creatie, waarbij een groot aantal belanghebbenden en potentiële (particuliere) investeerders betrokken zijn bij het hele plannings- en implementatieproces en plan maken en uitvoering meer verstrengeld geraken.