InnoFiNS ontwerpt business cases voor concrete projecten in vier stedelijke living labs: Antwerpen, Genk, Turnhout en zuid-West-Vlaanderen. In de living labs worden nieuwe financieringsinstrumenten in een realistische setting met diverse stakeholders ontwikkeld, wat de bruikbaarheid van de ontwikkelde concepten en business cases vergroot.