Het InnoFiNS onderzoeksproject vertrekt vanuit de vaststelling dat Vlaamse steden en gemeenten een belangrijke rol spelen in strategieën voor klimaatadaptatie en mitigatie. Meer bepaald kunnen ze natuurgebaseerde oplossingen (NBS) met groene, blauwe en hybride stedelijke infrastructuur ontwikkelen die klimaatverandering op een geïntegreerde, systemische en duurzame manier benaderen. ​

Publieke budgetten zijn echter vaak ontoereikend, terwijl er heel wat private investeringsmiddelen beschikbaar zijn. Projecten voor NBS hebben weliswaar zeer hoge aanvangskosten en kennen erg diffuse baten op lange termijn die niet gemakkelijk te vertalen zijn naar inkomstenstromen. Daarom is er nood aan nieuwe verdienmodellen die private investeringen kunnen activeren. 

Het InnoFiNS project brengt onderzoekers uit diverse disciplines samen met stakeholders en gebruikers rond concrete cases in vier urban living labs.​

  • Living lab Genk: een fonds als financieel arrangement om de uitvoering van het Stiemerproject op een geïntegreerde manier te versnellen. Het betreft een combinatie van structurele cofinanciering door de betrokken (semi-)publieke partners en impact-based crowdlending met lokale burgers en bedrijven.​
  • Living lab Turnhout: verschillende soorten belastingen en heffingen die mogelijke stijgingen in grondwaarde en gebouwen vastleggen als financieringsinstrument voor tekorten aan stedelijk groen. Dit om een verschuiving in landgebruik te helpen realiseren en verdere stedelijke wildgroei te voorkomen. 
  • Living lab zuid-West-Vlaanderen: de betaling voor ecosysteemdiensten koppelt begunstigden die behoren tot de lokale voedselvoorzieningsketen (supermarkten, voedselverwerkende bedrijven, andere boeren, burgers,...) aan de aanbieders van de ecosysteemdienst (vaak boeren). 
  • Living lab Antwerpen: budgetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van private bedrijven worden gesuggereerd voor vrijwillige financiering van lokale groene infrastructuren. Dit kan via een platform of digitale infrastructuur die de transparantie en schaalbaarheid verhogen.