Er is actie nodig om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken en een duurzame, veerkrachtige toekomst te waarborgen. Het vereist nieuwe investeringsstrategieën in stedelijke infrastructuur, waarbij volgens de OESO wereldwijd jaarlijks 6,9 biljoen dollar moet worden geïnvesteerd om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen. Hoewel de budgetten voor klimaatadaptatie stijgen, is er een aanzienlijke investeringskloof voor groene en blauwe infrastructuur in steden. Nochtans zijn deze infrastructuren essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Natuurgebaseerde oplossingen (NBS) bieden meervoudige voordelen voor gezondheid, economie, maatschappij en milieu en kunnen kosteneffectievere oplossingen zijn dan traditionele benaderingen.