Op 11 maart 2022 ondertekende we vanuit het REuse Lab samen met UAntwerpen en meer dan 80 andere partijen de Green Deal Anders Verpakt; een initiatief van de OVAM, de speerpuntcluster VIL, COMEOS, Detic en Fevia Vlaanderen.

Met deze Green Deal Anders Verpakt wil men inzetten op minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierbij ook de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen. Het doel is om voor 15.000 ton minder wegwerpverpakking in Vlaanderen te gaan de komende drie jaar.

Verpakkingen zijn belangrijk. Ze beschermen onder meer goederen tijdens transport en zorgen ervoor dat voedingsmiddelen langer bewaard blijven. Toch zijn niet alle verpakkingen even noodzakelijk en kunnen producten ook anders worden verpakt. Omdat we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen, verlegt deze Green Deal de focus van inzameling en recyclage naar andere distributie- en consumptiemodellen. We denken daarbij expliciet aan preventie (weglaten van de verpakking, transport in bulk) en hergebruik van verpakkingen. Natuurlijk streven we hierbij naar een verminderde milieu-impact. Het fundamenteel herdenken van diensten en verpakkingen en de systemen waarin die worden toegepast staat hierbij centraal.

Projectacties van het REuse Lab

Het REuse Lab vormt één van de ruim 80 projecten en wil verschillende concrete projectacties uitvoeren:

  • Jaarlijkse activiteiten zoals de Xplore Design Week (XDW) en de Innovatieweek waarbij respectievelijk bachelor en master studenten Productontwikkeling een week in groep samenwerken rond een bepaald thema of vraagstuk.
  • We bieden de mogelijkheid een opdracht van een onderneming of organisatie aan te pakken als onderwerp voor een masterthesis. De student besteedt bijna de volledige 2e master Productontwikkeling aan de thesis. Ondersteund door de promotor en andere docenten onderzoekt en ontwerpt de student gedurende 9 maand een innovatief product, dienst of systeem.
  • Een webinar of workshop (gegeven door één van de leden van het REuse Lab) rond een gepast thema binnen herbruikbare verpakkingen en circulaire economie.
  • Link met lopend (doctoraats)onderzoek in de context van hergebruik.
  • Communicatie van best practices/cases via de uitbouw van de website van het REuse Lab.