Momenteel is er ook een draft tekst in de maak van een Green Deal Duurzame Zorg, waar we als REuse Lab ook deel zouden willen nemen.

Hiervoor zijn er reeds een aantal mogelijk thema's afgebakend door de Vlaamse Overheid (VIPA, VMM, DOMG, OVAM, AWG):

  • Klimaat en infrastructuur
  • Gezonde leefomgeving en verblijfsomgeving
  • (Afval)water en medicijnen
  • Afval en circulariteit van materialen - aankoopbeleid/ketenbeheer