Monitoring

Taalscreening bij kleuters

Evaluatie en diversiteit in het basis- en secundair onderwijs

Toolkit breed evalueren in het lager onderwijs

Taalvaardigheid

Rapporten van SONO onderzoekslijn 1.5, in het bijzonder de twee syntheserapporten en de kennisclips Waarom taalbeleid? en Wat houdt een goed talenbeleid in?

Nederlandse taalunie: Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie

Sleutels voor effectief begrijpend lezen, inspiratie voor leesdidactiek in het basisonderwijs

De leesscan. Tool om het leesbeleid van jouw school te ‘scannen’

Extra kansen voor nieuwkomers: Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? Een praktijkgids voor lesgevers. 

Extra kansen voor nieuwkomers: Wat werkt in schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? Een praktijkgids voor lesgevers. 

Kleuteronderwijs

Wil jij kleuters goesting doen krijgen in boeken?

Kleutergewijs, de blog over innovatie en onderzoek in kleuteronderwijs

Beginnende geletterdheid: adviezen om kleuters voor te bereiden op leren lezen 

Protocol preventie van leesproblemen groep 1 en 2 van het Expertisecentrum Nederlands 

Meertaligheid

Tips om meertaligheid een plek te geven in je aanpak

Tips voor denkstimulerende gesprekken met NTL’s

NTL

Website met informatie over orthografie en fonologie van verschillende thuistalen

Boest!: een inspiratiepakket voor trainers, bestuurders en vrijwilligers van sportclubs in de Vlaamse rand om een oefenkans Nederlands te bieden

Instructie en didactiek

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek