In 2020 gaf de Vlaamse Minister van Onderwijs aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, de opdracht om een onderzoek naar taalintegratietrajecten uit te voeren. Het onderzoek moest een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven op volgende vraag: 

Wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?

​Het team bestond uit:

  • Promotoren: Prof. Dr. Jordi Casteleyn, Prof. Dr. Mathea Simons en Prof. Dr. Tom Smits (Universiteit Antwerpen) 

  • Onderzoekers: Marit Trioen (Universiteit Antwerpen), Dr. Helena Taelman (Odisee), Dr. Astrid Geudens (Thomas More), Dr. Kirsten Schraeyen (Thomas More), & Liese Missinne (Universiteit Antwerpen) 

We danken de leden van de stuurgroep voor hun feedback. Verder danken we alle praktijkexperten die een inspirerend voorbeeld inzonden of deelnamen aan de delphi-studie. Ten slotte vermelden we graag de waardevolle bijdragen van onze jobstudenten Manon De Schepper, Eva-Ann De Smet, en Eva Maesen.

Contactinformatie

  • Wil je meer weten over het wetenschappelijk rapport? Contacteer jordi.casteleyn@uantwerpen.be & helena.taelman@odisee.be 

  • Wil je meer weten over de praktijkgids? Contacteer astrid.geudens@thomasmore.be & jordi.casteleyn@uantwerpen.be