Centrum Nascholing Onderwijs (UAntwerpen): Nascholingsaanbod

Taaltraject voor kleuters die nood hebben aan extra taalsteun

Kleuterscholen beseffen dat het niet volstaat om pas vanaf de verplichte taalscreening kleuters die extra taalsteun nodig hebben te ondersteunen. Dat zorgt voor een grote vraag naar coaching en competenties rond de interventies die hiervoor kunnen worden ingezet. Gebaseerd op de inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek rond Taalintegratietrajecten biedt dit driedaags nascholingstraject aan kleuteronderwijzers en directies concrete handvatten om de kinderen die er het meeste nood aan hebben sterk te ondersteunen. We werken via de dagdagelijkse activiteiten en interacties in de klas en een doordacht taalbeleid.

Meer info vind je via  www.uacno.be/21BAS070A


Live online studiedag (1 & 2 december 2021)

De Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking (UAntwerpen) stond volledig in het teken van taaltrajecten. 

  • Tijdens de lezing werd er meer duiding gegeven over het ontstaan van het project en de wetenschappelijke adviezen die werden geformuleerd: https://www.youtube.com/watch?v=vRvX98KcyVQ 
  • Tijdens online workshops werd de vertaalslag gemaakt naar de praktijk, op maat van de verschillende onderwijsniveaus.

Meer info via https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/onderwijsvernieuwing-samenwerking/lezingen-2021/taaltrajecten/ 

Live online studiedag (30 september 2021)

We willen de vele collega's bedanken die op onze live online studiedag aanwezig waren. 

Misschien kon je er niet bij zijn? Of wil je graag een sessie opnieuw zien? Je kan de verschillende presentaties herbekijken via deze linken:

Meer info over het opzet van deze studiedag vind je via www.uacno.be/21TIT999