Bekijk zeker de praktijkgids voordat je bovenstaande zoekfunctie gebruikt

Deze website biedt bewust geen kant-en-klaar draaiboek voor het ontwerpen van een taaltraject. Elke school, elke context, elke (groep) leerling(en) is immers net weer even anders. 

Wel zal deze gids inzicht geven in de onmisbare bouwstenen voor een succesvol taaltraject. Beschouw het als een bouwplan van een huis: de basis is er, maar het is aan jou als leerkracht, leerlingenbegeleider of directielid om, afhankelijk van de eigen context, doelgroep, middelen enz. bepaalde onderdelen toe te voegen of te benadrukken en zo een eigen toets te geven aan het “bouwproject”.

Vanuit deze visie is de website bij dit project ontworpen. Via deze zoekfunctie kunnen scholen vanuit hun eigen beginsituatie de bouwstenen voor een effectief traject samenstellen.

Let wel, uit ons onderzoek blijkt dat er weinig tot geen interventies zijn die zich specifiek op OKAN-onderwijs richten. Wie dus een taaltraject voor OKAN-onderwijs creëert, gaat dus best bij andere onderwijscontexten te rade.