Praktische info voor tutoren

Wie kan tutor worden? (vrijwilliger-stagiair-doctorandi)

Jaarlijks bieden meer dan 100 studenten ondersteuning aan leerlingen met diverse achtergrondkenmerken in het secundair onderwijs regio Antwerpen. Deze tutoren zijn studenten die als vrijwilliger, stagiair of doctoraatstudent deelnemen. 
De voorwaarde is dat je nog studeert en dat je minstens één jaar hoger onderwijs achter de rug hebt.

Deelnemen als vrijwilliger?

 • Ben je student van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen?
  • Universiteit Antwerpen
  • Hogere Zeevaartschool Antwerpen
  • Karel de Grote-Hogeschool
  • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Heb je je eerste jaar in het hoger onderwijs met succes afgerond?
 • Spreekt het je aan om met jongeren met diverse achtergrondkenmerken te werken?
 • Wil je graag ervaring opdoen in het onderwijs?

Als vrijwilliger krijg je een vrijwilligersvergoeding (€20) per gegeven bijeenkomst.

Deelnemen als stagiair?

Als student kan je voor Tutoraat kiezen als stageplaats. We werken samen met een aantal vaste stageplaatsen, maar staan ook altijd open om te bekijken of er een samenwerking mogelijk is met andere stageplaatsen.
Stagiair(e)s krijgen voor hun deelname studiepunten in plaats van een vrijwilligersvergoeding.

Bij het invullen van het kandidaatstellingsformulier kan je aangeven dat je deelneemt als stagiair. Gelieve ook steeds een mailtje te sturen naar tutoraat@uantwerpen.be om dit te communiceren.

 

 

 • Educator@healthcare - Bachelor verpleegkunde aan de Karel de Grote-Hogeschool
  Inschrijving kan enkele dagen nadat ze zich hebben ingeschreven voor het opleidingsonderdeel.
  Meer info: http://www.kdg.be/opleidingen/verpleegkunde

 

 

 • Andere stageplaats? Neem gerust contact op met het Tutoraatproject zodat er samen gekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn. Er zijn zeker mogelijkheden dat het Tutoraatproject een stageplaats is voor andere opleidingsonderdelen, bv. activiteitenporfolio (Office Management, KdG), uitbreidingsstage (Secundair Onderwijs, AP), reflectieve beroepsontwikkeling (verpleegkunde, AP), ...

 

Deelnemen als doctoraatsstudent?

Doctoraatsstudenten kunnen zich ook engageren als tutor. Tutoraat kan meetellen binnen de doctoraatsopleiding voor de competentiecategorie communicatieve vaardigheden.
Let op: Hierdoor is het niet mogelijk om hiervoor een vrijwilligersvergoeding voor te krijgen.

 

Vergoeding

Vrijwilligers:
Voor elke bijeenkomst ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 20 euro.
Voor elke niet-gegeven bijeenkomst ontvang je 10 euro. Hiermee bedoelen we dat de tutor aanwezig was op school, maar dat er geen leerlingen zijn komen opdagen zonder vooraf te verwittigen. Dit is een forfaitaire vergoeding als vrijwilliger.

Stagiaires:
Deelname voor credits: in studiepunten, afhankelijk van het opleidingsonderdeel

Doctoraatstudenten:
Tutoraat kan meetellen binnen de doctoraatsopleiding voor de competentiecategorie communicatieve vaardigheden.

Openbaar vervoer:
Het openbaar vervoer van alle tutoren kan terugbetaald worden, mits voorlegging van vervoersbewijzen (trein, tram, bus).

Hoe ziet een leerlingengroepje er uit?

Het gros van onze tutoren geven les aan een leerlingengroepje van 3 tot 8 leerlingen uit het 3de, 4de, 5de of 6de ASO, TSO of KSO. 

Alle leerlingengroepjes worden vakinhoudelijk samengesteld. De scholen kunnen voor alle vakken een tutor aanvragen. Voor de vakken wiskunde en Frans worden de meeste tutoren aangevraagd, gevolgd door Engels en fysica. Maar ook voor alle andere vakken kan een tutor aangevraagd worden (Nederlands, chemie, psychologie, ...).  

 

Invulling tutoraatlessen

Een tutor geeft zelf inhoud aan de bijeenkomsten. Uiteraard proberen we de tutoren hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

 • Vorming: Alle tutoren wonen vooraf een algemene vorming bij. Er wordt gewerkt rond coachingsvaardigheden, didactische vaardigheden, hoe om te gaan met diversiteit... 
 • Opstartmoment: Voor aanvang van de lessenreeks heeft de tutor een opstartmoment met de schoolcoördinator en de vakleerkracht(en). Tijdens dit opstartmoment bespreken jullie de vakinhoud en wat er best tijdens de bijlessen behandeld wordt. De tutor krijgt op dat moment ook het nodige lesmateriaal. 
 • Eerste bijeenkomst: In overleg met de leerlingen zal bekeken worden waar men het komende semester aan wilt werken en worden duidelijke afspraken gemaakt.
 • Verloop lessenreeks: Je kan oefeningen uit de les opnieuw maken, toetsen overlopen, spreekoefeningen, ...  en je toespitsen op zaken waaraan jouw groepje nood heeft. Vaak zullen de leerlingen zelf aangeven waar ze het moeilijk mee hebben. Tijdens de lessenreeks kan de tutor altijd de projectcoördinatie (UAntwerpen), de schoolcoördinator (centraal aanspreekpersoon binnen jouw school) en vakleerkracht consulteren voor bijkomende informatie.

 Hoeveel tijd je steekt in de voorbereiding hangt van jezelf af: als je de leerstof en de oefeningen zelf nog heel goed kent, zal je minder voorbereiding nodig hebben. Er wordt wel verwacht dat de tutoren voorbereid naar de bijeenkomsten komen.

Waar en wanneer?

Waar?

De bijeenkomsten gaan door op de school van de leerlingen.
We werken samen met 18 scholen binnen de Antwerpse grootstedelijke context.
 

Wanneer?

 • Elke tutor is verplicht om één keer per jaar de vorming te volgen. Deze vindt plaats voor aanvang van de bijeenkomstenreeks.
 • De bijeenkomsten gaan éénmaal per week door op een vaste dag en uur in de week, aansluitend op de schooluren van de leerlingen. Een tutoraatles start dus meestal rond 15u-16u30 of op woensdag rond 12u-12u30.
 • Een bijeenkomst duurt 75 of 90 minuten, afhankelijk van de school.
 • Een tutor engageert zich voor minstens één semester, uiteraard is het fijn als je je voor een heel jaar engageert.
 • Belangrijke richtdata

 

Interesse om deel te nemen?

Heb jij interesse om tutor te worden? ​Stel je kandidaat vóór 28 januari! 

Hoe? Je maakt eerst een account aan. Dit doe je door bovenaan op 'registreer als tutor' te klikken. Nadat je je tweevoudig hebt geauthenticeerd (eerst via mail, dan via een code) vragen we jou om een kandidaatstellingsformulier in te vullen. Van zodra je alle gevraagde gegevens hebt ingevuld, en je op 'bevestigen' hebt geklikt, krijg je bovenaan een bevestiging 'tutor succesvol ingeschreven'

Op dit formulier worden heel wat gegevens opgevraagd, waaronder je contactgegevens, je beschikbaarheid, welke vakken je zou willen geven, je (voor)opleiding, … Indien het je nog niet lukt om alles in te vullen of je hebt een specifieke voorkeur, dan kan je dit altijd onderaan de vragenlijst bij ‘opmerkingen’ schrijven. Op die manier krijgen wij een goed beeld van wie de kandidaat-tutor is.

Tussen maandag 9 en vrijdag 20 oktober zoeken wij voor alle leerlingen een geschikte tutor. Van zodra we voor jou een leerlingengroepje vonden dat matcht met jouw profiel en beschikbaarheid, bellen we je op met een voorstel. Hou dus zeker je gsm in de gaten tijdens deze periode!