Vorming


De meeste studenten hebben weinig of geen ervaring met lesgeven. Daarom wordt een vormingsmoment voorzien waarop iedere tutor dient aanwezig te zijn. De bedoeling is om een aantal essentiële zaken mee te geven die nodig zijn tijdens het geven van de lessen.


Het vormingsmoment bestaat uit een aantal workshops waarin de tutoren op een interactieve manier heel wat informatie meekrijgen.
Op het programma staan:​

  • didactische vaardigheden
  • praktische afspraken
  • coachingsvaardigheden
  • divers-sensitief communiceren
  • ervaringsuitwisseling met ervaren tutoren
  • leren leren


Deze vorming is verplicht voor tutoren die voor het eerst zullen deelnemen aan het Tutoraat en zal zaterdag 10 februari 2024 doorgaan.

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, gebouw C
Routebeschrijving op www.uantwerpen.be/route

Enkel de tutoren die een leerlingengroepje toegewezen hebben gekregen, worden verwacht op de vorming. Zij krijgen alle nodige informatie (lokaal en uur) per mail opgestuurd.