Compensatie

Universiteitsbrede compensatie begon in 2019 voor vluchten , maar zal uitbreiden om alle resterende emissies in de periode 2030-2050 te compenseren (tot het gebruik van fossiele brandstoffen is uitgefaseerd). 

Universiteiten hebben twee opties voor het verkrijgen van offsets:

  • ze kopen deze bij een leverancier,
  • of ze creëren eigen initiatieven.

In het eerste geval zou UAntwerpen op de open markt offsets kopen van leveranciers die wereldwijd broeikasgasreductieprojecten uitvoeren. 

In het tweede geval creëren we koolstofopname door middel van groendaken, stedelijke tuinprojecten of mosmuren op de campus. Ook investeringen in zonne- en windenergie op de campus tellen als compensatie, op voorwaarde dat UAntwerpen reeds 100% hernieuwbare energie van zijn elektriciteitsleverancier afneemt. De universiteit kan bovendien lokale projecten ondersteunen die gericht zijn op CO2-reductie met niet-geldelijke middelen.  Gemeenschappelijke activiteiten zijn onder andere off-campus bebossing, het organiseren van gemeenschapstuinen, lokale duurzame energieprojecten, lokale initiatieven voor bouwefficiëntie, lokale initiatieven voor voertuigefficiëntie of verbeteringen in het openbaar vervoer. Het creëren van een lokaal offsetprogramma kan een natuurlijke weg zijn voor outreach-onderwijs en een sterke relatie met de buurt.

Doel:

We stellen ons een situatie voor waarin CO2-compensatie zo weinig als nodig wordt gebruikt om het "nulemissie"-doel van UAntwerpen te bereiken. Om deze visie te realiseren, moet de universiteit prioriteit geven aan CO2-reducties, gevolgd door interne initiatieven voor CO2-uitstoot en vervolgens de beste externe compensatieprojecten kiezen die beschikbaar zijn.

We streven ernaar om de nodige kennis te vergaren over de vereiste compensatiemaatregelen. Compensatie kan vervolgens worden gebruikt als een hulpmiddel, niet alleen om het klimaatneutraliteitsdoel te bereiken, maar ook als een middel om studenten en medewerkers actief bij klimaatprojecten te betrekken.  Interne en externe projecten kunnen verder worden gebruikt om de klimaatinitiatieven van de universiteit in media en andere kanalen te benadrukken, b.v. UAntwerpen evenementen.

Actiepunten:

  • Opzetten van een brede stakeholder-consultatie  over wat en wanneer we compensatie zullen vastleggen in het operationele management van de universiteit, evenals het definiëren van de manieren waarop het budget voor CO2-emissiecompensatie bij de Universiteit Antwerpen kan worden verzameld.
     
  • Kosten-batenanalyse: uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar mogelijke externe compensatieprojecten en een overzicht samenstellen, met de nadruk op voor-en nadelen, zoals impliciete maatschappelijke effecten, tijdsbestekproblemen of opportuniteitskosten. Reeds bestaande initiatieven, d.w.z. de compensatie-tool voor reisemissies, ontwikkeld door Eric Struyf van het departement Biologie en feitelijk toegepast bij het Global Change Ecology Center, zijn bijzonder geschikt om te worden opgepakt en uitgebreid.Interne projecten kunnen groene daken-initiatieven, cursusontwikkeling en de integratie van compenserende acties in het curriculum en het creditsysteem van de Universiteit Antwerpen omvatten.
     
  • Quick wins kunnen een gids voor persoonlijke actie over CO2-emissiecompensatie en de verspreiding van informatie over mogelijke compensatie-initiatieven omvatten. Een feedbackloop met de studenten en medewerkers van de Universiteit Antwerpen kan helpen om nieuwe initiatieven te identificeren en bestaande te evalueren.