Financiën - klimaatstrategie


Een duurzame beleggingsstrategie van de universiteit behoort om twee redenen tot de kern van de klimaatstrategie van de universiteit:


  1. Door een gedegen duurzaamheidsstrategie te implementeren voor haar beleggingsportefeuille kan de universiteit bijdragen aan de toewijzing van middelen ter ondersteuning (in plaats van belemmering) van de maatschappelijk rechtvaardige klimaattransitie die de universiteit wenselijk acht.
  2. Een gedegen duurzaamheidsstrategie zal de waarde van de portefeuille van de universiteit toekomstbestendiger maken en minder kwetsbaar voor devaluatierisico's. Het faciliteert een proactieve houding in de snel veranderende economie en samenleving die klimaatverandering en klimaatbeleid met zich meebrengen.


Bereikte mijlpalen


Er moet een comité voor duurzame financiering worden opgericht - bestaande uit studenten, onderzoekers, deskundige professoren en administratief en technisch personeel - dat de investeringsstrategie van de universiteit bestudeert en een duurzaamheidskader voorstelt om toekomstige investeringsbeslissingen te sturen.


Doelstellingen


De portefeuille van UAntwerpen wordt beheerd rekening houdend met een duidelijk duurzaamheidskompas. Dit impliceert een inhoudelijke oefening - een visie op de wijze waarop duurzaamheid wordt geïnterpreteerd en geoperationaliseerd in de richtlijnen voor het portefeuillebeheer - en een procedurele - de wijze waarop het eerste op een open manier kan worden ontwikkeld en in standgehouden.


Acties


  • De aanbevelingen van de commissie voor duurzame financiën agenderen op de Raad van Bestuur;
  • Realisatie van een standaard duurzaamheidsrapportage voor de beleggingsportefeuille van UAntwerpen.


Indicatoren


  • De aanwezigheid van een jaarlijks standaard duurzaamheidsverslag over de investeringsportefeuille van UAntwerpen.


Uitdagingen

De commissie duurzame financiën kon geen concrete aanbevelingen formuleren die verder gingen dan algemene beginselen, omdat het Comité Roerende Waarden weigerde informatie te delen over sleutelindicatoren met betrekking tot de huidige portefeuille. Dit verhinderde elke vorm van nulmeting, trajectbepaling en toezichtstrategie.