Academische Werkgroep

Binnen de Universitaire Stichting Armoedebestrijding komt twee-  tot driemaal per jaar een Academische Werkgroep samen.

Deze werkgroep organiseert netwerkevents over onderwerpen die met armoede te maken hebben.

Onder de Kernvergadering van de werkgroep is ook een Werkgroep Onderwijs actief. Zij mobiliseren studenten om aandacht te geven aan armoede. Dit kan door sociale stages, of door het onderwerp armoede binnen het curriculum te brengen en door tweejaarlijks een scriptieprijs uit te reiken voor thesissen die over armoede handelen.

Armoede bevindt zich niet alleen binnen het domein van de sociale wetenschappen maar vanuit verschillende oogpunten kan aan de bestrijding worden gewerkt. Bv vanuit ingenieurswetenschappen door onderzoek naar energiezuinige oplossingen voor de woning (isolatie, brandstof, … ), vanuit geneeskunde om bepaalde gezondheidsbehandelingen anders aan te pakken zodat deze mensen niet uit de boot vallen, ….

Interesse om deel te nemen? Contacteer Prof. Wouter Vandenhole, voorzitter van de werkgroep.