Academische Werkgroep

Binnen de Universitaire Stichting Armoedebestrijding komt twee maal per jaar een Academische Werkgroep samen.

Deze werkgroep organiseert netwerkevents over onderwerpen die met armoede te maken hebben.

Tweejaarlijks rond 17 oktober, de Dag van de Armoede, organiseert de werkgroep een onderzoeksdag waar plaats is voor 3 onderzoeksonderwerpen gerelateerd aan armoede.

Onder de Kernvergadering van de werkgroep is ook een Werkgroep Onderwijs actief. Zij mobiliseren studenten om aandacht te geven aan armoede. Dit kan door sociale stages, of door het onderwerp armoede binnen het curriculum te brengen en door tweejaarlijks een scriptieprijs uit te reiken voor thesissen die over armoede handelen.

Armoede bevindt zich niet alleen binnen het domein van de sociale wetenschappen maar vanuit verschillende oogpunten kan aan de bestrijding worden gewerkt. Bv vanuit ingenieurswetenschappen door onderzoek naar energiezuinige oplossingen voor de woning (isolatie, brandstof, … ), vanuit geneeskunde om bepaalde gezondheidsbehandelingen anders aan te pakken zodat deze mensen niet uit de boot vallen, ….

De Academische Werkgroep zoekt nog nieuwe academici die mee hun schouders willen zetten onder armoedebestrijding.

Interesse om deel te nemen? Contacteer Prof. Bernard Hubeau, voorzitter van de werkgroep.