Binnen de Universitaire Stichting Armoedebestrijding komt tweemaal per jaar een Academische Werkgroep samen.

Deze werkgroep stuurt de academische werking van USAB aan, o.a. de inhoudelijke invulling van het jaarboek armoede en sociale uitsluiting, de organisatie van netwerkevents over onderwerpen die met armoede te maken hebben, ...

Armoede bevindt zich niet alleen binnen het domein van de sociale wetenschappen maar vanuit verschillende oogpunten kan aan de bestrijding worden gewerkt. Bv vanuit ingenieurswetenschappen door onderzoek naar energiezuinige oplossingen voor de woning (isolatie, brandstof, … ), vanuit geneeskunde om bepaalde gezondheidsbehandelingen anders aan te pakken zodat deze mensen niet uit de boot vallen, ….

Huidige samenstelling.

Interesse om deel te nemen? Contacteer Prof. Wouter Vandenhole, voorzitter van de werkgroep.