Scriptieprijs

In 2018 reikte USAB voor de eerste maal een scriptieprijs uit. Op de foto v.l.n.r. Rit Van Damme (voorzitter dagelijks bestuur USAB), laureaat Greet Van Hoek, prof. dr. Bernard Hubeau (voorzitter academische werkgroep USAB), Tim Goedemé (lid kerngroep USAB en voorzitter van de jury).

Met deze tweejaarlijkse prijs wil USAB onderzoek naar armoede stimuleren. De volgende prijs zal worden uitgereikt in het voorjaar van 2020.  

De prijs gaat naar de beste masterproef met als onderwerp een onderzoeksvraag die relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede en sociale uitsluiting in België of Europa. Inzendingen vanuit alle faculteiten van de Universiteit Antwerpen zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu hun inzending bezorgen. 

De prijs omvat een oorkonde, ondersteuning door een lid van het academisch personeel om toe te werken naar een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, en een budget om de masterproef te presenteren op een wetenschappelijke conferentie en/of relevante boeken aan te kopen, ter waarde van 500 EUR. 

Reglement:

  • De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.
  • Voor de prijs van 2020 komen masterproeven in aanmerking van studenten die een master(na master) hebben behaald aan de Universiteit Antwerpen in het academiejaar 2017-2018 of 2018-2019.
  • De student moet minimaal 15/20 hebben behaald voor de masterproef, in eerste of in tweede zittijd.
  • De thesis moet een thema behandelen dat duidelijk relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede in België of Europa.
  • De masterproef moet door de student of de (co-)promotor elektronisch worden ingediend ten laatste op 30 september 2019 bij mevr. Helma De Smedt (helma.desmedt@uantwerpen.be).
  • De jury bestaat uit een panel met experts uit het vakgebied en leden van de Academische Werkgroep van USAB.
  • De jury kan beslissen de prijs niet uit te reiken indien ze oordeelt dat geen enkele masterproef van voldoende kwaliteit werd ingediend die tegemoet komt aan de doelstellingen die USAB met de prijs nastreeft.

Meer informatie in verband met de thesisprijs kan worden bekomen bij Jill Coene (jill.coene@uantwerpen.be) of Helma De Smedt (helma.desmedt@uantwerpen.be)

Goed nieuws

Greet Van Hoek, de laureaat van de USAB scriptieprijs 2018, publiceerde een artikel gebaseerd op haar scriptie ("The influence of socio-demographic factors, resilience and stress reducing activities on academic outcomes of undergraduate nursing students: A cross-sectional research study") in het Journal 'Nurse Education Today'. Je kan het artikel hier raadplegen.