Scriptieprijs

Met de tweejaarlijkse scriptieprijs wil USAB onderzoek naar armoede stimuleren. De prijs gaat naar de beste masterproef met als onderwerp een onderzoeksvraag die relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede en sociale uitsluiting in België of Europa. Inzendingen vanuit alle faculteiten van de Universiteit Antwerpen zijn welkom. De prijs omvat een oorkonde, ondersteuning door een lid van het academisch personeel om toe te werken naar een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, en een budget om de masterproef te presenteren op een wetenschappelijke conferentie en/of relevante boeken aan te kopen, ter waarde van 500 EUR. 

De volgende prijs zal worden uitgereikt in 2022.

Reglement

  • De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.
  • Voor de prijs van 2022 komen masterproeven in aanmerking van studenten die een master(na master) hebben behaald aan de Universiteit Antwerpen in het academiejaar 2019-2020 en 2020-2021.
  • De student moet minimaal 15/20 hebben behaald voor de masterproef, in eerste of in tweede zittijd.
  • De thesis moet een thema behandelen dat duidelijk relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede in België of Europa.
  • De masterproef moet door de student of de (co-)promotor elektronisch worden ingediend ten laatste op 30 september 2021 bij mevr. Helma De Smedt (helma.desmedt@uantwerpen.be).
  • De jury bestaat uit een panel met experts uit het vakgebied en leden van de Academische Werkgroep van USAB.
  • De jury kan beslissen de prijs niet uit te reiken indien ze oordeelt dat geen enkele masterproef van voldoende kwaliteit werd ingediend die tegemoet komt aan de doelstellingen die USAB met de prijs nastreeft.

Meer informatie in verband met de thesisprijs kan worden bekomen bij Jill Coene (jill.coene@uantwerpen.be) of Helma De Smedt (helma.desmedt@uantwerpen.be)