Scriptieprijs

Met de tweejaarlijkse scriptieprijs wil USAB onderzoek naar armoede stimuleren. De prijs gaat naar de beste masterproef met als onderwerp een onderzoeksvraag die relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede en sociale uitsluiting in België of Europa. Inzendingen vanuit alle faculteiten van de Universiteit Antwerpen zijn welkom. De prijs omvat een oorkonde, ondersteuning door een lid van het academisch personeel om toe te werken naar een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, en een budget om de masterproef te presenteren op een wetenschappelijke conferentie en/of relevante boeken aan te kopen, ter waarde van 500 EUR. De volgende prijs zal worden uitgereikt in 2022.

Reglement

  • De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.
  • Voor de prijs van 2022 komen masterproeven in aanmerking van studenten die een master(na master) hebben behaald aan de Universiteit Antwerpen in het academiejaar 2019-2020 en 2020-2021.
  • De student moet minimaal 15/20 hebben behaald voor de masterproef, in eerste of in tweede zittijd.
  • De thesis moet een thema behandelen dat duidelijk relevant is voor een beter begrip van, of de strijd tegen, armoede in België of Europa.
  • De masterproef moet door de student of de (co-)promotor elektronisch worden ingediend ten laatste op 30 september 2021 bij mevr. Helma De Smedt (helma.desmedt@uantwerpen.be).
  • De jury bestaat uit een panel met experts uit het vakgebied en leden van de Academische Werkgroep van USAB.
  • De jury kan beslissen de prijs niet uit te reiken indien ze oordeelt dat geen enkele masterproef van voldoende kwaliteit werd ingediend die tegemoet komt aan de doelstellingen die USAB met de prijs nastreeft.

Meer informatie in verband met de thesisprijs kan worden bekomen bij Jill Coene (jill.coene@uantwerpen.be) of Helma De Smedt (helma.desmedt@uantwerpen.be)

Laureaat 2020

In 2020 won Karen Hermans, voormalig studente Sociaal-Economische Wetenschappen, de scirptieprijs voor haar scriptie: "De financiële impact van voedselbedeling op de inkomensadequaatheid van leefloongerechtigden in België." Haar presentatie vind je hier (pdf - 483 kb). Op de foto hieronder: Karen Hermans en prof. dr. Wouter Vandenhole, voorzitter van de academische werkgroep van USAB. Lees ook het krantenartikel dat op 11/3 in de Gazet van Antwerpen verscheen.

        

Laureaat 2018

In 2018 reikte USAB voor de eerste maal de scriptieprijs uit. Laureate Greet Van Hoek, destijds studente aan de Master in de Verpleeg- en Vroedkunde, won met haar scriptie over "de invloed van sociodemografische factoren en veerkracht op schooluitkomsten bij studenten HBO5 verpleegkunde". 

Greet Van Hoek publiceerde inmiddels een artikel gebaseerd op haar scriptie ("The influence of socio-demographic factors, resilience and stress reducing activities on academic outcomes of undergraduate nursing students: A cross-sectional research study") in het Journal 'Nurse Education Today'. Je kan het artikel hier raadplegen.  

Op de foto v.l.n.r. Rit Van Damme (voorzitter dagelijks bestuur USAB), laureaat Greet Van Hoek, prof. dr. Bernard Hubeau (voormalig voorzitter academische werkgroep USAB), Tim Goedemé (lid kerngroep USAB en voorzitter van de jury).