Beleidspapers

Op vraag van de functioneel bevoegde Vlaamse minister of op suggestie van de coördinator worden over bepaalde thema’s adviezen geformuleerd  onder de vorm van een beleidsondersteunende paper. Deze adviezen zijn gebaseerd op de kennis van de aan het Steunpunt MOBILO verbonden academici en op nieuwe kennis uit de verschillende onderzoeksthema’s. Het is de bedoeling om met deze beleidsondersteunende papers wetenschappelijk ondersteunde adviezen te formuleren.

2016

Beleidsondersteunende paper
Where rail meets air cargo. The potential of rail as an alternative to road transport in the cargo chain (pdf - 1,18Mb)

Beleidsondersteunende paper
Een indicator voor de mismatch tussen wonen en werken (pdf - 974Kb)

Beleidsondersteunende paper
Stadsbevoorrading in Mortsel (pdf - 2,99Mb)

Beleidsondersteunende paper
Leviers and threats for intermodal transport - evaluating transferia, longer and heavier trucks and user preferences (pdf - 1,91Mb)

2015

Beleidsondersteunende paper
Keuzegedrag van Bedrijfswagenrijders binnen het Mobiliteitsbudget (pdf - 1,62Mb)

Beleidsondersteunende paper
Congestiekost voor wegvervoer: ontwikkeling generiek model en toepassing voor Vlaanderen (pdf - 1,60Mb)

Beleidsondersteunende paper
Social Cost-Benefit Analysis of a Private Urban Consolidation Center in Antwerp (pdf - 1,23Mb)

Beleidsondersteunende paper
Renegotiating PPP contracts: Reinforming the "P" in Partnership (pdf - 461kb)

2014

Beleidsondersteunende paper
Modal Choice in Intermodal Transport (pdf - 1,88Mb)

Beleidsondersteunende paper
Kritische analyse van Inland Terminals in Vlaanderen - Cases TCT Belgium en BCTN Meerhout (pdf - 1,23Mb)

Beleidsondersteundende paper
Evaluatiekader voor duurzame stadsbevoorradingsconcepten (pdf - 780kb)

Beleidsondersteunende paper
Havenbeleid, concurrentiekracht en welvaart. Maatregelen ter versterking van de Vlaamse havens (pdf - 1,81Mb)

Beleidsondersteunende paper
Het Mobiliteitsbudget: een verkenning (pdf - 1,19Mb)

Beleidsondersteunende paper
Het concurrentieververmogen van intermodaal goederenvervoer in Europa: toepassing op Europese corridors (pdf - 1,09Mb)

Beleidsondersteunende paper
Wie definieert duurzame mobiliteit? Een verkennende analyse van het netwerk van actoren die rond duurzame mobiliteit werken (pdf - 850kb)

Beleidsondersteunende paper
Vergelijking procedures tussen zeehavens : een analyse voor de havens Antwerpen en Rotterdam (pdf - 1,51Mb)

Beleidsondersteunende paper
Afvallogistiek: knelpunten en opportuniteiten (pdf - 1,5Mb)

Beleidsondersteunende paper
De effectiviteit van Park + Ride (pdf - 1,25Mb)

Beleidsondersteunende paper
Het woon-werkverkeer in Vlaanderen - Zoektocht naar indicatoren (pdf - 1,57Mb)
 

2013

Beleidsondersteunende paper
Pendelen naar Poorten: het pendelgedrag naar (lucht)havens nader bekeken (pdf - 800kb)
          
Beleidsondersteunende paper
Samenwerking en concurrentie van en tussen luchthavens - lessen uit Europa (pdf - 1,5Mb)

Beleidsondersteunende paper
Hoe goed kunnen we de modal split van een werkplaats kennen? (pdf - 1,49Mb)

Beleidsondersteunende paper
Intermodal transport - value of time & new terminal locations (pdf - 4,17Mb)

Beleidsondersteunende paper
Dataverzameling stedelijke distributie : stedelijke indicatoren en dataverzamelmethodes (pdf - 1,09Mb)
 

2012

Beleidsondersteunende paper
Dataverzameling stedelijke distributie (pdf - 300kb)
 
Beleidsondersteunende paper
‘Economic Effects and Costs of a temporary shutdown of an airport' (pdf - 1,4Mb)

Beleidsondersteunende paper
Leefbaarheid in steden, veel meer dan één indicator? (pdf - 1Mb)

Beleidsondersteunende paper
De concurrentiekracht van de luchtvaartsector: inzichten inzake loonkosten, pilotenopleiding en het btw-regime op de georganiseerde reissector (pdf - 500kb)

Beleidsondersteunende paper
Pallets on the inland waterway (pdf - 2,61Mb)

Beleidsondersteunende paper
Kennisplatform Goederenvervoer 2012 (pdf - 790kb)

Beleidsondersteunende paper
Expertbijeenkomst: Trends voor duurzame stedelijke logistiek (pdf - 600kb)

Beleidsondersteunende paper
Samenwerkingsverbanden tussen zeehavenautoriteiten (pdf - 700kb)

Beleidsondersteunende paper
Vrachtvervoer per spoor: marktstructuur, vervoerbeleid en havens (pdf - 2,5Mb)

Beleidsondersteunende paper
Strategic freight model Flanders: assessment, development and applications (pdf - 10Mb)

Beleidsondersteunende paper
Karakteristieken van binnenlands afvallogistiek in een innovatieve context (pdf - 1,2Mb)

Beleidsondersteunende paper
Vervoer te water: Linken met stedelijke distributie? (pdf - 2Mb)

Beleidsondersteunende paper
Kwantitatieve beoordeling van last-mile kenmerken in B2C supply chain en stedelijke context

Synthese
Hinterlandontsluiting regio Zeebrugge (pdf - 600kb)

Beleidsondersteunende paper
Ontwikkeling van een klein bakkenconcept om de kleine waterwegen te reactiveren (pdf - 1Mb)

Beleidsondersteunende paper
Venstertijden in Vlaanderen (pdf - 1,7Mb)


Raadpleeg de beleidsondersteunende papers van het Steunpunt Goederenstromen 2007-2011: archief