Statistische databank

De gespecialiseerde statistische databank bouwt verder op de databank opgebouwd binnen het Steunpunt Goederenstromen 2007-2011. De bedoeling van de statistische databank is het onmiddellijk beschikbaar hebben van actuele data; waardoor er snel kan worden gereageerd op onderzoeksvragen, zelfs op vragen die een korte doorlooptijd hebben. Bovendien garandeert dergelijke statistische databank ook interne consistentie, i.e. voor specifieke vragen wordt steeds een specifieke, gespecialiseerde databank gebruikt. 

Voor het raadplegen van de databank, het glossarium,... klikt u op de overeenstemmende knop in de linker navigatiebalk.