Output binnen Flanders Logistics

Flanders Logistics bestaat uit vier verticale pijlers: Flanders Land logistics, Flanders Port Area, Flanders Inland Shipping Network en Flanders Air Transport Network. Specifiek in het kader van Flanders Land Logistics heeft het Steunpunt Mobilo onderzoek gedaan en input gegeven voor onderstaande publicaties.

Wegwijzer duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Wegwijzer Stedelijke Distributie

Het Steunpunt Mobilo was betrokken bij de organisatie van de interactieve studiedag 'Samen werken aan slimme stedelijke distributie' op dinsdag 26 februari 2013 in Brugge en bij de publicatie van de 'Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen'.

   
Groene logistiek

Roadmap Groene Logistiek

Het Steunpunt Mobilo werkte samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Haven- en Waterbeleid een roadmap Groene logistiek uit. Twaalf acties met oog op vermindering van de ecologische voetdruk van de logistieke keten werden uitgewerkt. Deze roadmap dient ter inspiratie voor bedrijven en logistieke actoren, zoals transporteurs, verladers en expediteurs.

Het Steunpunt Mobilo is ook betrokken bij enkele projecten.

PIEK 2 vervolgtraject 

Het Steunpunt Mobilo is een partner in het vervolgtraject . Lees hier  meer.

Logistieke consulenten