Indicatorenboek

Het Indicatorenboek Duurzaam Goederenvervoer kent continuering in het Indicatorenboek Duurzaam Goederen- en personenvervoer. Met het Indicatorenboek Duurzaam Goederen- en personenvervoer reikt het Steunpunt MOBILO de overheid jaarlijks een instrument aan dat toelaat de impact van beleid(smaatregelen) op de prestaties van de sector cijfermatig na te gaan, over waar het goed gaat en waar het minder goed gaat, en op welke aspecten bijsturing nodig is. Daarnaast laat deze publicatie toe de publieke opinie te informeren over de impact van beleid(smaatregelen) wat betreft het Vlaamse goederen- en personenvervoer. Het maakt tegelijkertijd de belanghebbenden ook alert voor een vervoerbeleid dat duurzaam is, en dus voor een beleid dat naast het economische belang ook rekening houdt met de leefomgeving.

Het Steunpunt MOBILO vertrekt van een selectie van indicatoren die bruikbaar zijn voor het monitoren en het kwantificeren van beleidseffecten, alsook wetenschappelijk geïnterpreteerd en geëvalueerd kunnen worden. Uit de verschillende onderzoeksstromen worden de belangrijkste indicatoren gefilterd. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de indicator en de invloed van de externe omgeving. 

Download het Indicatorenboek 2012 (pdf - 18Mb)

Download het Indicatorenboek 2013-2014 (pdf 4,68 Mb)

Raadpleeg de vorige edities van het Indicatorenboek