Ingelogd aan de Universiteit Antwerpen?

Na je inschrijving aan de UAntwerpen krijg je via de post een uniek studentennummer en een studentenaccount (login en paswoord). De login komt overeen met het studentennummer, maar het eerste cijfer werd vervangen door een s (vb. 20162008 => s0162008). Het studentenaccount geeft je toegang tot alle computerfaciliteiten. Aan je studentenaccount is ook een eigen e-mailadres verbonden, zodat je via webmail vanop eender welke computer je studentenmail kan raadplegen.

De studentenaccount wordt 24u na de uitreiking actief.

Na de betaling van je studiegeld stuurt de Centrale Studentenadministratie je studentenkaart op naar het opgegeven postadres. Je studentenkaart met studentennummer en foto is uniek en je persoonlijk bezit. Het is de identiteitskaart van de student. Je moet ze op de campus altijd bijhebben. Je gebruikt je studentennummer o.a. bij deelname aan testen, examens, …

Je studentenaccount heb je nodig om gebruik te kunnen maken van:

  • SisA selfservice: studieprogramma samenstellen, studiegeld opvolgen, persoonlijke gegevens aanpassen ...
  • Je studenten mailbox. Als student krijg je een UAntwerpen-emailadres (meestal in de vorm voornaam.achternaam@student.uantwerpen.be). Communicatie met de studenten gebeurt altijd via dit emailadres. Kijk dus regelmatig je UAntwerpen-mailbox na!
  • Blackboard: studentenportaal en online leeromgeving.

Lees meer over je studentenaccount, studentenkaart, studiebewijzen