Wat is SisA?

Het Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) is het digitale hart van de onderwijsadministratie aan de Universiteit Antwerpen. Je kan via de SisA-selfservice:

  • je contactgegevens aanpassen
  • je studieloopbaan beheren (inclusief studieprogramma samenstellen, lessenrooster en resultaten)
  • je studiegeld opvolgen.

Informatie over je inschrijving en je studieprogramma wordt via SisA doorgesluisd naar onder andere het studentenportaal, de Blackboard-leeromgeving en de Databank Hoger Onderwijs van de Vlaamse overheid (in verband met je leerkrediet, je kinderbijslag en je studietoelage).

Hoe registreer je je studieprogramma in SisA?

Dat leggen we je stap voor stap uit in deze video.