Wat is SisA?

Het Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) is het digitale hart van de onderwijsadministratie aan de Universiteit Antwerpen. Je kan via de SisA-selfservice:

  • je contactgegevens aanpassen
  • je studieloopbaan beheren (inclusief studieprogramma samenstellen, lessenrooster en resultaten)
  • je studiegeld opvolgen.

Informatie over je inschrijving en je studieprogramma wordt via SisA doorgesluisd naar onder andere Blackboard en de Databank Hoger Onderwijs van de Vlaamse overheid (in verband met je leerkrediet, je kinderbijslag en je studietoelage).