Side header image

Brandverzekering

Het is belangrijk dat je studentenwoning voldoende verzekerd is voor brand.

Drie redenen om een brandverzekering af te sluiten

Huurdersaansprakelijkheid
Het burgerlijk wetboek stelt dat de verantwoordelijkheid voor alle gevolgen van brand en aanverwante gevaren volledig ten laste valt van de huurder, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Als huurder ben je verantwoordelijk voor de kosten als de woning beschadigd wordt, tenzij je kan bewijzen dat de schade veroorzaakt is:

  • zonder dat je er schuld aan hebt (overmacht);
  • door een derde (buren);
  • door een gebrek in het gebouw.

Bij brand kan de schade enorm zijn. Het volstaat niet dat de woning verzekerd is door de verhuurder. Nadat de verzekeraar van de verhuurder deze vergoed heeft voor de schade aan het gebouw, zal de verzekeraar zich tegen de huurder keren om zo de schadevergoeding te recupereren.

Aansprakelijkheid ten aanzien van derden
Als de brand overslaat naar de woning van je buur en er zijn beschadigingen, zal je aansprakelijk gesteld worden voor het door de buur geleden verlies. De buur of diens verzekeraar zal zich tegen jou keren om het schadebedrag te recupereren.

Persoonlijke inhoud
Je kan als huurder zelf aanzienlijke materiële schade lijden als je persoonlijke goederen in rook opgaan. Het is dus belangrijk om deze te verzekeren tegen het risico op beschadiging. Opgelet : diefstal is niet inbegrepen in de inboedelverzekering!