Leeronderzoek Communicatiewetenschappen

Tijdens je bacheloropleiding als onderzoeker aan de slag

Al tijdens je bacheloropleiding mag je proeven van de praktijk! In het derde jaar volg je namelijk het vak Leeronderzoek. Het leeronderzoek is een praktijkgericht vak waarin de studenten een communicatiewetenschappelijk onderzoek uitvoeren. De concrete onderzoekopdracht varieert, maar de volledige onderzoekscyclus van theorieconstructie tot rapportage wordt doorlopen. Je ervaart dus zelf hoe het is om als onderzoeker aan de slag te gaan!


Tijdens het leeronderzoek doorloop je deze fasen:

  • Theoretisch uitwerken van het inhoudsdomein en de probleemstelling van het onderzoek (met onder meer literatuurstudie)
  • Instrumentkeuze en -constructie: In overleg met de begeleider ontwerpen de studenten de nodige instrumenten voor het onderzoek. Dit kan onder meer gaan over het opstellen van vragenlijsten, maar ook het gebruik van andere dataverzamelingstechnieken.
  • Dataverzameling: De studenten zijn hier nauw bij betrokkken door bijvoorbeeld het verzenden van vragenlijsten, afnemen van interviews, coderen van mediadata, ... .
  • Data-analyse: Dit kan zowel de kwantitatieve verwerking van survey-gegevens zijn, als de verwerking van kwalitatief onderzoeksmateriaal (interviewtranscripts, observatieverslagen, beeldanalyse).
  • Rapportering: De studenten schrijven in groep een rapport over de probleemstelling, het opzet, de uitvoering en de analyse van hun leeronderzoek. Tevens trekken ze uit hun onderzoek de nodige conclusies. Indien het onderzoek extern is aangebracht, staan de studenten soms ook in voor de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek (vb. op een persconferentie).  De resultaten van het leeronderzoek worden mondeling gepresenteerd op het bachelorcongres en de posterbeurs.

Wedstrijd 'Beste leeronderzoek'

Op het einde van het leeronderzoek (na het bachelorcongres) wordt een wedstrijd georganiseerd. Bij die wedstrijd kunnen de studenten die deelgenomen hebben aan een leeronderzoek stemmen voor het beste leeronderzoek.  In 2019-2020 werd het leeronderzoek Media & sport uitverkozen als winnaar. 

Bij dit leeronderzoek heeft een groepje studenten de mediarepresentaties van sociale onrechtvaardigheid in sport bestudeerd, meer bepaald rond gender, ras en etniciteit. Dit deden ze aan de hand van twee cases: het Amerikaanse vrouwen-elftal en Caster Semenya. De presentatie van hun leeronderzoek kan je hieronder bekijken.

Presentatie Leeronderzoek Media & Sport

Verkozen tot beste leeronderzoek 2019-2020

Maatschappelijke relevantie 

Het leeronderzoek helpt studenten om de maatschappelijke relevantie van het bestuderen van communicatie in te zien, om de link tussen theorie en praktijk te leggen. 

Daarnaast werden het onderzoek en de bevindingen gecommuniceerd naar betrokken organisaties. De studenten stelden voor hun leeronderzoek een executive summary op. Dit werd gecommuniceerd naar het International Olympic Committee. Verder werden de resultaten van het leeronderzoek aanvaard voor presentatie op de gerenommeerde IACS (International Association for the Communication of Sport) conferentie in de VS

Een student over het leeronderzoek Media & Sport: