Master in de communicatie­wetenschappen

In de master in de communicatiewetenschappen kan je specialiseren in mediastudies of strategische communicatie. Via seminaries en een stage maak je kennis met de professionele praktijk.

Dit mag je verwachten van deze masteropleiding:

Twee afstudeerrichtingen

In de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen in het mastertraject leer je de nieuwste communicatiewetenschappelijke theorieën.

Daarnaast kies je een afstudeerrichting: mediastudies of strategische communicatie.

Mediastudies

De afstudeerrichting mediastudies biedt inzicht in de hedendaagse (audio)visuele en digitale samenleving.

De focus ligt op media zoals film, televisie en internet en op diverse genres zoals journalistiek en populaire cultuur. We bestuderen ze in hun onderlinge samenhang en convergentie binnen de hedendaagse mediacultuur.

Je bestudeert de digitalisering van het (multi)medialandschap en leert media analyseren en evalueren in hun verschillende facetten van productie, inhoud en receptie.

Zo verwerf je de nodige mediageletterdheid om een kritische mediaconsument en -producent te worden.

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van de afstudeerrichting mediastudies.

Strategische communicatie

In de afstudeerrichting strategische communicatie bestudeer je informatieve en overtuigende communicatie bij bedrijven, overheden en social-profitorganisaties.

Vormen als reclame, public relations, voorlichting… passeren daarbij de revue.

Er wordt niet alleen stilgestaan bij de inschakeling van klassieke (massa)media in campagnes, maar ook bij de aanwending van informatie- en communicatietechnologieën.

Daarnaast is er aandacht voor de strategische dimensie bij interpersoonlijke communicatie en bij mediacontacten.

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van de afstudeerrichting strategische communicatie.

Kennismaken met de professionele praktijk

Binnen je afstudeerrichting heb je keuze uit verschillende seminaries. Terwijl een opleidingsonderdeel vaak uit hoorcolleges bestaat, is een seminarie opgebouwd uit werkcolleges. Dat wil zeggen dat je samen met je medestudenten ‘aan het werk wordt gezet’ om concrete cases te bestuderen. Je doet dat op basis van literatuur, discussies en opdrachten in kleine groepjes. Op die manier scherp je niet alleen je kennis aan, maar ook je communicatievaardigheden.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een stage te doen in het brede veld van de communicatiewetenschappen. Afhankelijk van de sector waarin je terecht komt, brengt de stage een specifiek takenpakket met zich mee. Dit kan gaan van programmatie en organisatie, tot redactie en documentatie. Wie een stage volgt, kan zich al een concreter beeld vormen van de toekomstige jobmogelijkheden. Nog voor je afstudeert, heb je al een eerste werkervaring op zak en kan je misschien al een mooi portfolio voorleggen.

Mag je starten?

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding...

... mag inschrijven voor de masteropleiding.

Je kan zowel het schakelprogramma als de masteropleiding communicatiewetenschappen volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.