Master in de communicatie­wetenschappen

Binnen de master communicatiewetenschappen kan je kiezen uit drie specialisatieclusters: strategische communicatie; media en creatieve industrieën; en media, technologie en maatschappelijke verandering. Via seminaries en een stage maak je kennis met de professionele praktijk.

Dit mag je verwachten van deze masteropleiding:

Drie specialisatieclusters

In de gemeenschappelijke opleidingsonderdelen in het mastertraject leer je de nieuwste communicatiewetenschappelijke theorieën, maak je kennis met het werkveld en word je voorbereid op het schrijven van de masterproef.

Daarnaast kies je een specialisatiecluster: strategische communicatie; media en creatieveindustrieën; en media, technologie en maatschappelijke verandering.

Strategische communicatie

In de specialisatiecluster strategische communicatie bestudeer je informatieve en overtuigende communicatie bij bedrijven, overheden en socialprofitorganisaties. Vormen als reclame, public relations, voorlichting … passeren daarbij de revue. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de inschakeling van klassieke (massa)media in campagnes, maar ook bij de aanwending van nieuwe technologieën en interpersoonlijke communicatie.

Media en creatieve industrieën

In de specialisatiecluster media en creatieve industrieën bestudeer je producenten, inhouden en publieken. Je verwerft er diepgaand inzicht in het medialandschap (wie zijn de voornaamste actoren, hoe functioneren ze?), de content die geproduceerd wordt (wat zijn de trends?) en de ontvangers (wie zijn de kijkers, lezers, luisteraars en hoe interpreteren ze het media-aanbod?).

Media, technologie en maatschappelijke verandering

In deze specialisatiecluster leer je hoe technologische veranderingen een invloed hebben op de media- en communicatiesector, en ook op de maatschappij.
Wat is bijvoorbeeld de invloed van artificiële intelligentie op ons professionele en persoonlijke leven? Omgekeerd verwerf je inzicht in hoe communicatie kan bijdragen aan de aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagingen (zoals klimaatverandering en polarisering).

Kennismaken met de professionele praktijk

Binnen je afstudeerrichting heb je keuze uit verschillende seminaries. Terwijl een opleidingsonderdeel vaak uit hoorcolleges bestaat, is een seminarie opgebouwd uit werkcolleges. Dat wil zeggen dat je samen met je medestudenten ‘aan het werk wordt gezet’ om concrete cases te bestuderen. Je doet dat op basis van literatuur, discussies en opdrachten in kleine groepjes. Op die manier scherp je niet alleen je kennis aan, maar ook je communicatievaardigheden.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een stage te doen in het brede veld van de communicatiewetenschappen. Afhankelijk van de sector waarin je terecht komt, brengt de stage een specifiek takenpakket met zich mee. Dit kan gaan van programmatie en organisatie, tot redactie en documentatie. Wie een stage volgt, kan zich al een concreter beeld vormen van de toekomstige jobmogelijkheden. Nog voor je afstudeert, heb je al een eerste werkervaring op zak en kan je misschien al een mooi portfolio voorleggen.

Mag je starten?

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding...

... mag inschrijven voor de masteropleiding.

Je kan zowel het schakelprogramma als de masteropleiding communicatiewetenschappen volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.