Bereid je voor

Verwachte voorkennis

In de wereld van media en communicatie is het belangrijk dat je je vlot kan uitdrukken, zowel via geschreven als gesproken taal. Een goede kennis van Frans en Engels, zoals je op school geleerd hebt, zal je goed van pas komen.

Omdat je sociaal-wetenschappelijk onderzoek gaat doen, moet je statistiek leren. Logisch inzicht en analytisch denken zijn dus belangrijke vaardigheden. We bouwen verder op wat je leerde in het aso, met name in studierichtingen met minstens 4 uur wiskunde per week. Volgde je minder dan 4 uur wiskunde per week? Dan neem je best deel aan het voortraject statistiek.

Voorbereidende cursus statistiek

In september kan je deelnemen aan een voorbereidende cursus statistiek. Tijdens de cursus wordt alle wiskunde die aan bod zal komen tijdens de lessen statistiek opgefrist en ingeoefend. Daarnaast worden reeds een aantal toepassingen van wiskunde binnen de statistiek besproken.

Heb je een beperkte wiskundige voorkennis, dan is het aangeraden om zeker deel te nemen.

Online voorbereidingsplatform

'Aan de slag' is een online voorbereidingsplatform met digitale studiepakketten. Je kan je voorkennis testen en bijschaven aan de hand van zelftesten, leermateriaal, oefeningen en demo's.