"Het is creatief en uitdagend!"


Waarom koos je voor de opleiding informatica?

Ik was erg nieuwsgierig. Aan het einde van de middelbare school wou ik graag meer te weten komen over informatica, dus besloot ik van start te gaan met een bachelor om te zien of het mij zou bevallen. Ik ontdekte al snel dat ik erg graag programmeerde en dus beloot ik om te blijven :-).

Wat houdt je huidige job in? 

Ik ben een junior ontwikkelaar. Ik werk in verschillende bedrijven en bied hulp aan bij het implementeren van aangepaste Salesforce-oplossingen

Welke kennis/competenties die je studies hebben bijgebracht, benut je nu nog in je job? 

Modelgestuurde ontwikkeling - Salesforce implementeert bedrijfslogica via punt- en klikfunctionaliteit. Ik werkte ook met een ETL-tool genaamd Talend voor data-integraties. Door mijn kennis van de principes van MDE begreep ik de scriptietools sneller. Software Engineering - Testen, Agile methodes, debugging, refactoring, codekwaliteit ... Kortom alles wat ik op de universiteit heb geleerd! Ik kan met mijn senoir collega's mee praten over verschillende onderwerpen. Mijn collega's vinden het positief dat de jongere generatie veel kennis vanuit de opleiding meegekregen heeft, iets wat in hun tijd niet vanzelfsprekend was aangezien ze veel zaken zelf moesten uitzoeken/leren, wat niet altijd evident was.