Bachelor in de informatica

Virtual reality, de zelfrijdende auto of extreem complexe genoomanalyses? Studeer informatica en verzet mee bakens in onze samenleving.

Dit mag je verwachten:

Bekijk het studieprogramma

Mogelijkheden en toepassingen

Je komt dagelijks in aanraking met verschillende informaticatoepassingen. Als student informatica leer je de mogelijkheden en toepassingen van informatica, computers en computersystemen kennen en ontwikkelen. Je bent tijdens de opleiding voortdurend bezig met het oplossen van wiskundige en andere abstracte problemen en vragen: doet een programma wat het moet doen, werkt het efficiënt...?

Eerst werken aan je basis

Om die vragen op te kunnen lossen, heb je een goede theoretische basis nodig. Deze basis krijg je tijdens je bachelorjaren. Het bachelorprogramma is breed opgezet en laat je kennismaken met de belangrijkste onderdelen van informatica en technieken en toepassingen van de informatietechnologie. Je krijgt opleidingsonderdelen zoals programmeren, wiskunde, computerarchitectuur, databases, netwerken en software engineering.

Dan komt het analysewerk

Met die basis kan je aan de slag om te gaan puzzelen en te analyseren. Om zo met de juiste oplossing voor een probleem te komen en de juiste systemen en instrumenten te ontwikkelen. De opleiding informatica doet dan ook heel wat beroep op je creativiteit.

Teamspeler

Meteen vanaf het eerste jaar besteed je veel aandacht aan concrete projecten en aan teamwerk. Samenwerken is dus een belangrijk aspect van het werk van een informaticus. Je krijgt tijdens je bachelor alle kansen om je competenties, kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die je nodig hebt om te functioneren in het brede vakgebied van de informatica.

Dit zijn enkele van de vakken die van jou een volleerd informaticus zullen maken:

Inleiding programmeren

Bij de aanvang van deze cursus maak je kennis met een procedurele aanpak. Die is nodig om syntactische constructies voor dataspecificatie en verwerkingsinstructies aan te brengen en dat aan de hand van de programmeertaal Python. Bijzondere aandacht gaat naar samengestelde types, top-down ontwerp, abstractiemogelijkheden en modulair programmeren. In het tweede deel van de cursus behandelen we de basisfunctionaliteit van de programmeertaal C++. We besteden veel aandacht aan expliciete en impliciete syntactische en semantische vergelijkingen tussen beide programmeertalen. Je krijgt ook een inleiding tot objectgericht programmeren.

Computer Graphics

Het doel van dit opleidingsonderdeel is om stapsgewijs een werkende grafische engine te ontwikkelen voor het genereren van driedimensionale beelden. Startend vanuit tweedimensionale afbeeldingen evolueer je naar eenkleurige 3D-lijntekeningen, gekleurde 3D-lijntekeningen tot werkelijke 3D-afbeeldingen op basis van Z-buffering. Deze laatste voorzie je van verschillende types van belichting, schaduwen en texturen. De gehanteerde projectie- en renderingstechnieken krijgen ook steeds een wiskundige onderbouw. De practica, die leiden tot een beperkte maar functionerende 3D-renderer, vinden plaats in de programmeertaal C++.

Discrete wiskunde

Deze cursus start met de invoering van een aantal elementaire wiskundige begrippen uit de verzamelingenleer. Je maakt vervolgens kennis met een belangrijke bewijsmethode: bewijzen met volledige inductie. Daarna volgt een hoofdstuk combinatoriek. Een aantal klassieke telproblemen krijgen ook een behandeling. Je leert verder nog de basisbeginselen van de kanstheorie en tot slot verwerk je nog een inleiding tot de logica. Allemaal belangrijke kennis voor een Computer Scientist.