Master informatica

Eens je je bachelordiploma op zak hebt, kan je verdiepen volgens je sterke punten en interesses in de master informatica.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Veel keuzemogelijkheden

Deze masteropleiding biedt je heel wat keuzemogelijkheden. Er zijn drie afstudeerrichtingen en twee opties.

Afstudeerrichtingen:

Opties:

  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Management en entrepreneurship

Er zijn dus 6 afstudeercombinaties mogelijk. Er zijn zowel verplichte als keuzeopleidingsonderdelen. Dat stimuleert een verdere individualisering van je studieprogramma. Je kan ook zelf een onderzoeksthema voorstellen op basis van je interesses. Je leest het goed: deze master is net zo flexibel als de bijhorende toekomstmogelijkheden. Je kan zelfs keuzeopleidingsonderdelen volgen aan de andere Vlaamse universiteiten.

Overigens kan je ervoor kiezen om deze master aan de UAntwerpen in het Engels af te leggen. Daarvoor volg je de Master of Computer Science.

Wil je het onderwijs in om je passie voor informatica door te geven? Dan is de educatieve master geschikt voor jou. Je kiest dan tussen de afstudeerrichtingen informatica en STEM.

Modelleren

De rode draad door de opleidingsonderdelen is modelleren in al zijn gedaanten. Zo kan je wetenschappelijke fenomenen zoals weersvoorspellingen of complexe interacties tussen machine-onderdelen simuleren. In keuzeopleidingsonderdelen zoals bioinformatica leer je met computermodellen de ingewikkelde processen in levende cellen in kaart brengen of ziektes detecteren. Anders gezegd: modelleren is de basis om vele dingen rondom ons beter te begrijpen en in te schatten.

In de afstudeerrichting van jouw keuze verdiep jij je informaticakennis. Je zet die kennis om in praktijk tijdens het zelfstandige onderzoek dat je tijdens de masterproef uitrolt, met de nodige begeleiding van je promotor. Voor het zo ver is, moet je weten welke afstudeerrichting jou het meeste ligt.