Waarom studeren in Antwerpen?

Vanaf dag één aan de slag met bouwkunde

In deze opleiding ga je vanaf de eerste dag aan de slag met bouwkunde. Je volgt dus niet een jaar alleen algemene vakken. Dat is uniek in Vlaanderen. Dit is trouwens ook zo in de andere drie bacheloropleidingen in de industriële wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen:

Begeleiding

Je kan je studie optimaal inzetten, nog voor het academiejaar van start gaat, dankzij:

Tijdens het academiejaar kan je rekenen op hulp en ondersteuning in de vorm van:

  • de studietrajectbegeleider
  • het monitoraat wiskunde dat je helpt de leerstof wiskunde te verwerken, onder andere via SOM-sessies (= samen oefeningen maken)
  • oefenbundels met oplossingen
  • tussentijdse toetsen
  • feedbacksessies na de examens

Goed contact met docenten

De afstand tussen de student en de docent is erg klein in de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Dat zorgt ervoor dat je docent erg aanspreekbaar is als je met vragen of problemen zit. Ook volg je practica en oefeningen in kleine groepen.

Studenten staan mee aan het roer

Studenten sturen mee het beleid van de faculteit. Zo zetelen ze in studentadviesraden en bestuursraden. Ook nemen ze deel aan het kwaliteitszorgsysteem van de faculteit, waarbij docenten jaarlijks geëvalueerd worden op hun prestaties.