Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde

Jouw opleiding tot industrieel ingenieur

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Je leert vanaf dag één alles van A tot Z over de drie leerlijnen:

Gebouwen

Je krijgt kennis over sterkteleer en stabiliteit mee. Je verdiept je in de verschillende bouwmaterialen, bouwfysische kenmerken en belangrijke uitvoeringstechnieken. Je neemt de regelgeving rond de energieprestaties en bijbehorende software onder de loep.

Infrastructuurwerken

Je leert topografische metingen uitvoeren, legt je toe op grondmechanica en funderingstechnieken en maakt kennis met recent onderzoek over duurzaamheid zodat je weet welke innovaties op dit ogenblik in de bouwwereld plaatsvinden.

Bouwmanagement

Tot slot leer je constructies ontwerpen die veilig, duurzaam én economisch haalbaar zijn. Ook met de sociale aspecten van bouwwerven leer je omgaan.

Ingenieursvaardigheden

Iedere ingenieur heeft gedeelde vaardigheden nodig om als ingenieurs onder elkaar dezelfde taal te kunnen spreken in het werkveld. Zo volgen de studenten industriële wetenschappen samen vakken zoals wiskunde, thermodynamica, elektrotechniek, materiaalkunde en informatica.

Daarnaast krijg je ook inzicht in de andere disciplines van de industriële wetenschappen.